مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1396/8/6 10:4:25

مصوبات مجلس شورای اسلامی:
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

مجموعه قوانین اصلاح شده از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از سال 1375 به بعد 

/Portals/0/اصلاحیه قانون تشکیلات.pdfprint
rating
  نظرات