مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1396/6/5 16:14:5

در دومین جلسه دوره پنجم شورا:5-2
اعضای کمیسیون های شش گانه شورا انتخاب شدند
اعضای شورای اسلامی تهران ، ری و تجریش در دومین جلسه کمیسیون های تخصصی خود را انتخاب کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در دومین جلسه شورا موضوع انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورا در دستور جلسه قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این امر موضوع کاهش تعداد کمیسیون ها و نیز نحوه عضویت اعضا در یک یا دو کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

احمد مسجد جامعی گفت: بر اساس مصوبه شورای چهارم کمیسیون‌های تخصصی از عدد 3 به 6 کمیسیون افزایش یافت، این افزایش تعداد کمیسیون‌ها به دلیل افزایش تعداد اعضا نبود بلکه مباحث جدیدی نیز ایجاد شده بود که باید به آن پاسخ داده می‌شد.

وی افزود: براساس آئین‌نامه اجرایی شوراهای شهر هر عضو موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد پس با توجه به کاهش اعضا می‌توانیم عضویت اعضا در بیش از یک کمیسیون را در دستور کار قرار دهیم.

در ادامه سید محمود میرلوحی با بیان اینکه اجازه دهید هر کمیسیون با حداقل پنج نفر تشکیل شود، گفت: لازم است هر عضو در بیش از یک کمیسیون عضویت داشته باشد چرا که تعداد اعضا کم است.

مرتضی الویری گفت: پیشنهاد می‌شود به دلیل کاهش تعداد اعضای شورا در دوره پنجم تعداد کمیسیون‌ها به عدد پنج تقلیل یابد.

وی افزود: کمیسیون نظارت و حقوقی به مانند گذشته در کمیسیون بودجه ادغام شود.

در پایان رای گیری نیز در خصوص تعداد کمیسیون‌ها انجام شد و مقرر شد هر شش کمیسیون باقی بمانند اما به دلیل کاهش تعداد اعضا و به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون‌ها، در کمیسیون حقوقی و نظارت از هر کمیسیون یک نماینده حاضر شود.

بر اساس انتخاب صورت گرفته اعضای کمیسیونهای شش گانه به شرح ذیل تعیین شد:
کمیسیون عمران و حمل و نقل : محسن هاشمی ، شهربانو امانی ، محمد علیخانی و افشین حبیب زاده 


کمیسیون شهر سازی : علی اعطا ف محمد سالاری و زهرا نژاد بهرام

کمیسیون فرهنگی : محمد جواد حق شناس ، حسن خلیل آبادی ، الهام فخاری ،احمد مسجد جامعی و حجت نظری

کمیسیون سلامت و محیط زیست: ناهید خدا کرمی ، آرش حسینی میلانی و زهرا صدر اعظم نوری

کمیسیون برنامه و بودجه: مرتضی الویری ، سید حسین رسولی ، بهاره آروین و سید محمود میر لوحی

کمیسیون نظارت و حقوقی: سید ابراهیم امینی و یک نماینده از هر 5 کمیسیون
همچنین در ادامه جلسه  اعضای شورای شهر زمان و فوریت برگزاری جلسه شورای شهر تهران به صورت دو فوریتی تصویب کردند. بر این اساس همچون دوره های پیشین جلسات شورا روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار خواهند شد.print
rating
  نظرات