مقالات

ایجاد شده توسط : abdollahi-h در 1395/2/14 13:24:15

معصومه آباد:
دولت بخشي از مسئوليت هاي خود را به شهرداري ها واگذار کند
نبود اراده و يا اقدام جدي از سوي نهادها، اصلي ترين مانع براي تحقق مديريت يکپارچه شهري است.

نبود اراده و يا اقدام جدي از سوي نهادها، اصلي ترين مانع براي تحقق مديريت يکپارچه شهري است.
به گزارش آریا؛ معصومه آباد عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سئوال که چرا با وجود اينکه در تمامي دولت ها اعلام مي شود که بايد اداره امور به دست مردم سپرده شود، ولي وعده عملي نمي شود؟، اظهار داشت: يکي از دلايل اصلي که اين امر تا کنون عملي نشده، نداشتن علاقه قلبي و اراده لازم از سوي شوراها براي تحقق آن است. در اين سالهايي که  از عمر نهاد شوراها مي گذرد متاسفانه با توجه به اينکه شوراها از مرحله  بلوغ وارد مرحله بالندگي شده اند،  مسئوليت هاي قانوني براي آنها در حوزه مديريت يکپارچه شهري در نظر گرفته نشده است. بعلاوه اينکه تا کنون نيز هيچ اراده و يا اقدام جدي از سوي هيچ نهادي در راستاي عملي شدن مديريت يکپارچه شهري صورت نگرفته و اين يکي از موانع اصلي تحقق اين امر است.
آباد در ادامه با اشاره به اينکه براي محقق شدن مديريت يکپارچه شهري بايد تمامي نهادهاي مربوطه کمک کنند، اظهار کرد: در حال حاضر با عدم رابطه  هماهنگ و يکپارچه که بايستي ميان ارکان نظام مديريت شهري وجود داشته باشد، مواجه هستيم. اعضاي شوراها، نمايندگان مردم جهت بررسي و رفع مشکلات آنها هستند چرا که مشکلات شهري و مردم مانند زنجيره هستند. بنابراين زماني که نماينده اي از سوي مردم در شوراي شهر انتخاب مي شود، تنها عضوي از شوراي شهر نيست، بلکه آنها در تمامي مشکلات مردم در حوزه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اقتصادي، فرهنگي و  هر گونه مشکلي و فعاليتي که مردم در زندگي روزمره خود با آن سروکار دارند، در ارتباط هستنند. لذا زماني که در اين راستا انسجام وجود نداشته باشد، شاهد مشکلات و تبعات آن در زمينه هاي مختلف خواهيم بود، چرا که ماموريت و وظايف اعضاي شوراها تنها به شوراها محدود نمي شود.
اين عضو شوراي شهر پايتخت با اشاره به ثمرات اجرايي شدن مديريت يکپارچه شهري تصريح کرد: مديريت يکپارچه شهري در بخش هاي مختلف مهم و حائز اهميت است و ثمرات آن به همه جنبه هاي مديريت شهري مي رسد.همچنين عدم وجود هماهنگي ميان دستگاه هاي محلي مانند شهرداري ها و دستگاه هاي در سطح کلان مانند دولت همواره وجود داشته است و اغلب اين ناهماهنگي به اسراف در هزينه ها و نارضايتي مردم در بخش هاي مختلف انجاميده است.
وي تاکيد کرد: مديريت يکپارچه شهري بدون کمک دستگاه هايي مانند دولت و مجلس ميسر نخواهد شد.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه بخشي از مسائلي که در اختيار دولت است به دست شهرداري قابل حل است، تصريح کرد:دولت با توجه به مشکلات زيادي که دارد قابليت ورود به مسائل جزئي را ندارد، اما اگر بخشي از مسئوليت هاي خود را به شهرداري ها واگذار کند اين مسائل بهتر حل و فصل مي شود.
وي همچنين با اشاره به اينکه تنها راهکار عملي انجام تعهدات دولت در خصوص حمل و نقل عمومي پرداخت تعهدات مالي مي باشد ، اظهار داشت:چرا که در شرايطي که اين مطالبات در اختيار شهرداري ها قرار گيرد مي توان اقدام عملي در اين حوزه انجام داد.  
print
rating
  نظرات