مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1399/4/7 7:56:23

این سایت به روز نمی شود
اخبار و اطلاعات شورای شهر در آدرس جدید قابل دسترس خواهد بود
بنا بر اعلام معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اخبار و اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران تنها از آدرس shoratehran.ir قابل دسترسی است و پرتال قبلی به روز رسانی نمی شود.


به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، با راه‌اندازی پرتال اطلاع رسانی جدید شورا به آدرس shoratehran.ir زین پس اخبار و اطلاعات مربوط به شورای اسلامی شهر تهران از این آدرس قابل دسترسی خواهد بود. 

بنابر اعلام معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران دیگر پرتال اطلاع رسانی به آدرس shora.tehran.ir به روز رسانی نخواهد شد و اخبار شورا از این آدرس قابل دسترس  نیست.


print

rating
  نظرات