مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/12/25 15:20:0

به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی
فعالیت کمیته های نما به مدت دو ماه تعطیل شد
دو فوریت طرح "اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ تعهد از مالکین پروژه های ساختمانی برای ارائه تاییدیه نمای ساختمان به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای مقابله با شیوع کرونا" تصویب شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، طرح دو فوریتی "اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ تعهد از مالکین پروژه های ساختمانی برای ارائه تاییدیه نمای ساختمان به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای مقابله با شیوع کرونا" با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تصویب اعضای شورا رسید.

با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی و در راستای مقابله با شیوع کرونا، فعالیت کمیته های نمای مناطق تا پایان اردیبهشت ماه 99 تعطیل شد. و بدین ترتیب مالکین و ذینفعان هنگام دریافت صدور پروانه متعهد می شوند، تا پس از گذار از دوران بحران شیوع بیماری، نسبت به کسب تاییدیه نما اقدام کنند.

مفاد این طرح در جلسه امروز شورای شهر تهران به تصویب اعضا رسید.

11-205print
rating
  نظرات