مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/12/3 16:13:22

در دویستمین جلسه شورا صورت می گیرد؛
بررسی لایحه بودجه سال 99 شهرداری تهران
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویستمین جلسه شورا لایحه بودجه سال 99 شهرداری تهران، سازمانها، و شرکت های تابعه(بخش های درآمدها، منابع و تبصره ها) را مورد بررسی قرار خواهند داد ..

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دویستمین جلسه شورا  روز  یکشنبه  4اسفند ماه سال 98 در ساعت 8:30 صبح لغایت 12 و ادامه جلسه از ساعت 14 لغایت 16 در محل تالار شورا برگزار می شود.

بررسی لایحه "بودجه سال 99 شهرداری تهران، سازمانها، و شرکت های تابعه(بخش های درآمدها، منابع و تبصره ها)" نخستین دستور جلسه فردا خواهد بود.

در ادامه جلسه گزارش  حسابرسی"سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 93"، نیز  بررسی خواهد شد.

بررسی طرح های "الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران" و نیز "الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه سوخت های زیستی و بیوروانکار"  و همچنین بررسی طرح " الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه الزام ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی بلند مرتبه به پیش بینی، طراحی و نصب زیر ساخت های مورد نیاز ارتباط رادیویی و فیبر نوری" از جمله دستور های دیگر جلسه دویستم  خواهد بود.

انتخاب دو نفر از مسئولین سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع خانواده و دو نفر کارشناس خبره جهت عضویت در ستاد حمایت از خانواده موضوع بند های 11 و 14 ماده سوم مصوبه "طرح حمایت از بنیاد خاواده " نیز دستور دیگر این جلسه خواهد بود.

انتخاب یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران و بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی "سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی 93 " نیز دستور های دیگر این جلسه خواهند بود.

بررسی لایحه مجوز واگذاری حق بهره برداری از 8 مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران نیز از دستور های دیگر جلسه فردا خواهد بود.

همچنین بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی" اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی 93 " و نیز " معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی 93 " نیز از دستور های دیگر جلسه فردا می باشد.

همچنین بررسی صورتجلسه چهلمین جلس کمیسیون نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر شهر تهران آخرین دستور جلسه فردا خواهد بود.print
rating
  نظرات