مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/9/12 13:1:41

در صورت تصویب نهایی در شورا صورت خواهد گرفت: 5-180
استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی تحت مالکیت شهرداری ها
زهرا نژاد بهرام در راستای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت طرح یک فوریتی در خصوص الزام شهرداری تهران به ارائه رایگان خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهرداری تهران و فعالیت استعلام و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسب سازی در راستای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت" را تقدیم هیات رییسه شورا کرد.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در یکصد و هشتادمین جلسه شورای شهر، طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه رایگان خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهرداری تهران و فعالیت استعلام و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسب بازی در راستای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت" را با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه کرد و اظهار امیدواری کرد که ضمن اعلام وصول مقرر شود بررسی آن در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد.

بر اساس این خبر در دلایل فوریت این طرح آمده است:

-فضاهای عمومی شهر، معابر و ساختمان های شهر از جمله عرصه هایی است که شهروندان بصورت روزانه با آن در ارتباط بوده و جهت انجام امور روزمره بدان مراجعه میکنند.

-معلولین نیز به عنوان بخشی از شهروندان از این قاعده مستنی نیستند و به همین سبب لازم است که عرصه های شهری برای حضور ایشان بهسازی و مناسب سازی شود. این موضوع در ادبیات شهرسازی و معماری جهان و ایران دارای سابقه پژوهشی و نظری قابل توجهی است.

-از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و تکلیف های در نظر گرفته شده در این مصوبه برای شهرداری ها، پیشنهاد میگردد طرح یک فوریتی الزام شهرداری تهران به عملیاتی نمودن مفاد تعلیمی مصوبه در قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۹۷» همزمان با ۱۲ آذر ماه روز جهانی معلول) در دستور کار صحن شورای اسلامی شهر تهران فرار گیرد و با توجه به آنکه در مفاد ۴، ۱۱۸ و ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/ ۴ / ۱ ، شهرداری ها ملزم به مشروط نمودن صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان ها و اماکن عمومی به رعایت ضوابط مناسب سازی ، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی تحت مالکیت شهرداری ها و اختصاص دادن درصد مشخصی از استخدام های جدید و سهمیه های مشخص برای مشاغل خاص به این گروه از افراد جامعه گردیده اند که علی رغم گذشت قریب به ۲ سال از زمان تصویب آن قانون تاکنون اقدام مشخصی در خصوص عملیاتی نمودن مقاد فوق توسط شهرداری تهران صورت نپذیرفته است.

شورای اسلامی شهر تهران در جایگاه نهاد ناظر بر شهرداری تهران در راستای الزام پذیر نمودن بندهای فوق الذکر به عنوان سند حقوقی فرادست با هدف تسهیل حضور و مشارکت مدنی آحاد جامعه در سطح شهر و پیش بینی هزینه ها و بار مالی مربوطه در بودجه های سنواتی، مطرح یک فوریتی با هدف تدوین دستورالعمل ها، سازوکارهای اجرایی و تعیین بازه زمانی مشخص ارائه می شود.


print

rating
  نظرات