مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/9/12 12:20:10

حق شناس تاکید کرد :4-180
شهرداری نسبت به مناسب سازی سالن های سینمایی و رسانه ای برای استفاده معلولین اقدام کند
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در تذکری تاکید کرد: شهرداری نسبت به تحقق و پيش بينى ساز و كار نحوه استفاده افراد داراى معلوليت از سالن هاى سينمايى و امکانات رسانه ای شهرداری اقدام کند.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در یکصد و هشتادمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بمناسبت روز جهانی معلولین تذکر داد.
وی ضمن تبريك ١٢ آذر، گفت: روز جهانى افراد داراى معلوليت كه با شعار ارتقاء مشاركت افراد داراى معلوليت براى رهبرى امور، تصميم گيرى ها و تحقق توسعه پايدار مزين شده است .

حق شناس به نکاتی پیرامون تصمیم های اتخاذ شده اشاره داشت و افزود: طبق امار سازمان جهانى بهداشت ١٠ تا ١٥ درصد جمعيت جوامع را افراد داراى معلوليت تشکیل می دهند و ارزیابی می شود بين ٨٠٠ هزار تا يك ميليون نفر از جمعيت شهروندان تهرانى داراى معلوليت باشند.

حق شناس با اشاره به اینکه آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 1395 حذف شده است ادامه داد:در حال حاضر امار دقيقى از جمعيت این افراد در تهران وجود ندارد! در شهر تهران جمعيتي معادل ١١٥ هزار نفر داراى پرونده در بهزيستي هستند كه اين نشانگر اشكال جدى در شناسايي ابعاد مسئله است. لذا لازم است مرکز آمار در سرشماری سال 1400 این قصور غیر قابل قبول را جبران کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود:در همین رابطه لازم می دانم موارد ذیل را به مدیریت شهری تهران متذکر شوم.
١-یکی از ضرورت‌های بستر سازی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامع افزایش دانش و اگاهى مردم نسبت به توانمندى ها و نحوه تعامل درست با اين بخش از جامعه است.در این راستا طبق ماده ٢٠ قانون جامع حمايت از افراد داراى معلوليت شهردارى ها موظف به پخش تيزرهاى آموزشى در سالن هاى سينما وسایر امکانات رسانه ای بدون اخذ هزينه هستند.
لذا به شهرداری تهران یادآور می شوم نسبت به تحقق اين مهم و پيش بينى ساز و كار نحوه استفاده افراد داراى معلوليت از سالن هاى سينمايى و امکانات رسانه ای شهرداری اقدام و نتيجه را به شورا ارائه نمايد.

٢-طبق ماده ٨ قانون جامع حمايت از افراد داراى معلوليت ، استفاده اين افراد از مراكز ، تاسيسات و خدمات ورزشى دستگاههاى دولتى، شهردارى ها و دهيارى هاى كشور رايگان است.در این خصوص مناسب است شهرداری با قید فوریت پیشنهاد برنامه ای و بودجه ای متناسبی را به شورا ارائه نماید.

٣- متاسفانه طي دهه هاى گذشته توسعه مراكز اجتماعى، فرهنگى و ورزشى در شهردارى تهران بدون توجه به استانداردهاى مناسب سازى براى همه گروههاى جمعيتى از جمله افراد داراى معلوليت صورت گرفته است.لازم است شهرداری ضمن گزارش اقدامات اعتبارات لازم برای مناسب سازی این مراکز را پیش بینی و برنامه عملیاتی مشخصی را به شورا ارائه کند.

٤- طبق ماده ١٩ قانون حمايت از افراد داراى معلوليت، اين افراد از پرداخت هزينه هاى صدور پروانه ساختمانى، آماده سازى زمين و عوارض نوسازى معاف هستند.پيشنهاد ميگردد شهردارى تهران ضمن ارائه گزارش تحقق اين ماده، ساز و كار لازم براى تامين اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه ساليانه ، طبق تبصره ٢ ماده مذكور ، پيش بينى و به شورا ارائه كند.


print

rating
  نظرات