مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/8/3 17:49:20

سید محمود میرلوحی:
درازگیسو،دیپلماتی نرم،سیاستمداری صادق
سیدابراهیم درازگیسو اولین فرماندارشهرگرگان پس از انقلاب واولین استاندار استان گلستان ،سفیرسابق درترکمنستان ،استاندارسابق هرمزگان ،فعال سیاسی دراروپا وآلمان دردوران انقلاب گنجینه ای از خاطرات قبل وبعد از انقلاب در یک حادثه رانندگی در فیروزکوه ودر یک سفربه گرگان که برای گفتگووتدارک انتخابات اسفندماه عازم شده بود به دیارباقی شتافت،روحش شاد.امابرای اینجانب که از بدو تاسیس مجمع استانداران جمهوری اسلامی تلاش کرده ام که تاریخ شفاهی استانداران پس از انقلاب تدوین واین گنجینه انبوه در حوادث کهولت وفقدان دچار آسیب نشود. این حادثه آنچنان بهت آور است که هنوز نسبت به باور آن تردید دارم.تعدادی از استانداران شهید وده ها نفر ازسیصدنفر فوت نموده وتعدادی به مرحله سنی رسیده اندکه خاطرات آنها درمسیرنسیان است اگرچه اخیرا وزارت کشور اقداماتی را در اینخصوص تدارک دیده است ،اما با گذشت 16 سال از تشکیل مجمع استانداران وپیگیری های مستمر وحضور چند وزیر درمسند وزارتخانه هنوز نتایج ملموسی قابل رویت نیست مهمترین خاطرات از حوادث دوران انقلاب درنقده تا اشغال خرمشهرتا عملیات مرصاد وحوادث راه آهن تا زلزله بم ومنجیل در گنجینه خاطرات استانداران است که لازم است ثبت وضبط شود وبعنوان انتقال دانش مدیریت وحوادث به مقامات راتب وآیندگان منتقل شود.سیدابراهیم درازگیسونکات ومطالبی را از روزهای اول انقلاب وحوادث ترکمن صحرا وتلاشی که برای آرام سازی منطقه انجام داده یا مذاکراتی که برای ممانعت از تندرویهاصورت داده ومحاجه ای که با مرحوم خلخالی داشته ویا تجربه ای که بعنوان اولین استاندار یک استان تازه تاسیس داشته که تنها در خاطره وحافظه او ذخیره شده بود.وقتی از جلسات با مرحوم بازرگان واصرار آن مرحوم در شروع جلسات وآغشته شدن محافل سیاسی با روح ومتن آیات قرآن سخن میگفت ویاهنگامی که تجارب خود در نزدیک کردن روابط جمهوری اسلامی وکشور ترکمنستان رابیان میکرد وهنوز هم پیگیربهبود روابط بودتدبیر،متانت،دقت دررفتار وسلامت نفس راباشدت تواضع بروز میداد.درخرداد94جهت برگزاری نشست وانتخاب شورای اصلاح طلبان استان به شهر گرگان سفرکردیم وبمدت سه روز در منزل ایشان میهمان بودم با آیت اله نورمفیدی دیدار داشتیم ودر چند نشست محدود ومقدماتی در منزل مرحوم درازگیسو ونهایتا برگزاری نشست استانی باحضور سیصدنفر از اصلاح طلبان شرکت کردیم که این نشست با سخنرانی مرحوم درازگیسو آغاز وپس از صحبت اینجانب وقتی که
قرارشد انتخابات برگزارشود وبسیاری از شرکت کنندگان اصرار برحضور اودرشورا داشتند نپذیرفت از آن تاریخ وتا امروز لحظه ای از پیگیری مسائل وکمک به انسجام نیروهای فعال استان غافل نماند .این جلسه انتخاباتی تایک ونیم بامداد ادامه داشت ودرمرحله شمارش آرا مدتی با ایشان در پیرامون محل جلسه قدم زدیم وآنچه در عنوان گفته ام یعنی تواضع وصداقت توام با تدبیر ودیپلماسی درگفتار وعمل ایشان نمایان بود.مناسبات حسنه وبادوام چهل ساله با امام جمعه محترم گرگان وبااقشار مختلف واقوام مقیم استان ونگاه توسعه گرا به مسائل وتلاش موثر برای ایجاد تفاهم وهمگرائی بین نیروهای فعال سیاسی استان ونمایندگی شایسته وهمراه با متانت از استان در محافل سیاسی واجتماعی تهران وهمکاری با شورایعالی سیاستگزاری اصلاح طلبان بخشی از جاذبه های درازگیسو تاواپسین روز حیات بابرکت ایشان بود.اینجانب با عرض تسلیت این ضایعه به خانواده محترم ایشان ومردم شریف استان گلستان ودوستان وهمراهان فکری ایشان برای آن مرحوم
رحمت واسعه الهی مسئلت میکنم. 

سید محمود میرلوحی
عضو شورای شهرتهران
عضوهیئت رئیسه مجمع استانداران جمهوری اسلامیprint
rating
  نظرات