مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1398/6/31 10:13:3

ساختارمجمع روسای شوراها- سال سوم
مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها سال سوم دوره پنجم
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                 مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها سال سوم دوره پنجم شهریور98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                رئیس شورای شهر تهران ومجمع روسا  محسن هاشمی رفسنجانی                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                دبیر مجمع روسا اباذر صرامی                                                                                                                                                                                              

                                                                                               

                                ردیف       نام شهر    رئیس شورا              ردیف       نام شهر    رئیس شورا                                                                                                             

                                                                                                                                               

                                1             اراک        محمد حسین فدائی   17           ساری       علیجان شمشیربند                                                                                                                                                                                                                                                   

                                2             اردبیل      علیرضا پوستی        18           سمنان      سید مسعود سیادتی                                                                                                                                                                                                                                                 

                                3             ارومیه     محمدرضا علیزاده   19           سنندج      جلال شریعتی                                                                                                                                                                                                                                                         

                                4             اصفهان   علیرضا نصر          20           شهرکرد   حیدر علیپور                                                                                                                                                                                                                                                           

                                5             اهواز       عبدالزهرا سنواتی    21           شیراز      سیدعبدالرزاق موسوی                                                                                                                                                                                                                                                            

                                6             ایلام         عبدالرضا پورخلیل  22           قزوین      حکمت الله داوودی                                                                                                                                                                                                                                                  

                                7             بجنورد     مهدی محمدی          23           قم             عبدالله جلالی                                                                                                                                                                                                                                                          

                                8             بندرعباس فاطمه جراره            24           کرمان      محمد فرشاد                                                                                                                                                                                                                                                            

                                9             بوشهر      ابوذر دهدار             25           کرمانشاه  غلامرضا امیری                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                10           بیرجند ابراهیم تقی زاده          26           کرج         اکبر سلیم نژاد                                                                                                                                                                                                                                         

                                11           تبریز       شهرام دبیری           27           گرگان      حمیدرضا آقاملائی                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                12           تهران محسن هاشمی               28           مشهد        محمدرضا حیدری                                                                                                                                                                                                                                                  

                                13           خرم آباد   علی ماکنعلی            29           همدان      کامران گردان                                                                                                                                                                                                                                         

                                14           رشت اسماعیل حاجی پور       30           یاسوج      مسعود خوبانی                                                                                                                                                                                                                                        

                                15           زاهدان عبدالجلیل شهنوازی    31           یزد           غلامعلی سفید                                                                                                                                                                                                                                                         

                                16           زنجان حمیدرضا حمیدی         **            ***          *******                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               print
rating
  نظرات