مقالات

ایجاد شده توسط : a-ghazi در 1398/3/29 10:48:21

حق شناس در پاسخ به انتقادات در مورد نامگذاری ها:
استقبال کمیته نام گذاری از پیشنهادات شهروندان/ معتمدین محل در کمیته نام گذاری حضور دارند
شورای شهر تهران طی ماه گذشته اقدام به تغییر نام برخی خیابان های شهر کرد. نام هایی که بعضا مورد انتقاد و یا تحسین شهروندان و متخصصین صورت گرفته است. اما همواره یکی از انتقادات اصلی شهروندان عدم دریافت نظرات محلیانی است که سال ها هویتشان با منطقه گره خورده است.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل ازخبرنگار اجتماعی برنا؛ کمیته نام گذاری در شورای شهر تهران پیشنهاد تغییر نام برخی خیابان ها را به شورای شهر ارائه و شورائیان با رای خود این تغییرات را تصویب می رسانند. با این حال برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند مردم سال ها با محله های خود انس گرفته اند و نباید به راحتی نام خیابان ها را تغییر داد؛ در این خصوص انتقادی همواره متوجه شورای شهر تهران است. "نمایندگان مردم نظر محلیان را در تغییر نام معابر لحاظ نمی کنند" امری که محمد جواد حق شناس؛ رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران آن را رد کرد.

حق شناس در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: کمیسیون فرهنگی مرجع تصمیم گیری برای نام گذاری نیست. در این رابطه کمیسیون نام گذاری وجود دارد که این کمیسیون پیشنهادات را از همه ی حوزه ها دریافت می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران عنوان کرد: در هر منطقه ی شهرداری کمیته نام گذاری ایجاد شده که ترکیب این کمیته مشخص است و تعدادی از معتمدین محل در آن کمیته حضور دارند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر از هر مرجعی پیشنهادی بیاید بررسی می شود. اعضای شورا، نمایندگان مجلس، نخبگان و شهروندان عادی هر پیشنهادی برای نام گذاری دارند می توانند ارائه کنند و همه قابل بررسی است.


print

rating
  نظرات