مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/3/20 14:38:2

میرلوحی تاکید کرد: 10-68
بدهی کلان امروز شهرداری نتیجه استقراض های بی حساب و کتاب سنوات گذشته
رییس کمیته اقتصادی شورا  با اشاره به استقراض 5 هزار میلیارد تومانی در سال مالی 95  از سوی شهرداری گفت: نتیجه اینگونه استقراض ها منتهی به بدهی 50 هزار میلیارد تومانی امروز شهرداری شده است از این روی می شود سوال کرد که این انحراف به چه دلیل رخ داده است.


 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید محمود میر لوحی -رییس کمیته اقتصادی شورا  پس ا استماع گزارش تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران با تائید بر پیشنهاد ایجاد دیوان محاسبات شهری گفت: وقتی حسابرس در میانه سال مالی انتخاب می شود موضوعی تشریفاتی و ظاهری به حساب می آید چرا که حسابرس باید هرچه سریعتر انتخاب شود تا در جریان توافقات مالی به عنوان بازرس مالی حضور پیدا کند.

وی در ادامه به استقراض 5 هزار میلیارد تومانی در سال مالی 95 اشاره کرد و گفت: نتیجه اینگونه استقراض ها منتهی به بدهی 50 هزار میلیارد تومانی امروز شهرداری شده است از این روی می شود سوال کرد که این انحراف به چه دلیل رخ داده است.

 

عضو شورای شهر تهران بر ضرورت عیان کردن اشتباهات تاکید کرد و گفت: مباحث مالی موضوعی است که حتی تا یک دهه هم می توان به آن رجوع کرده از این روی باید دقت ها در این حوزه افزایش دهیم.

 

میرلوحی بر ضرورت بررسی عملکرد مالی شهرداری نیز تاکید کرد و گفت: بدون بررسی این موضوع تکمیل بودجه ایراد داشته و هزینه های جاری غیر استاندارد ارزیابی می شود.

 

وی اظهار داشت: حتی اگر این موضوع زمان بر باشد باز هم می توان چند قلم اصلی را مشخص کرد که چه میزان بودجه به آنها اختصاص داده شده است. مثلا اینکه هزینه ساخت یک پل چقدر باید باشد و یا اینکه برای بتن ریزی چه میزان هزینه باید انجام شود.

 print
rating
  نظرات