مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/2/16 14:24:57

مرتضی الویری در واکنش به برنامه های محمد علی افشانی بیان داشت:18-60
برای واگذاری تصدی ها به شهرداری برنامه تان چیست
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: حال که برای تصدی شهرداری اعلام کاندیداتوری کردید نظرتان در رابطه با مدیریت یکپارچه و واگذاری تصدی ها به شهرداری چیست ؟

 


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مرتضی الویری در شصتمین جلسه شورا و پس از استماع برنامه محمد علی افشانی دومین گزینه شهرداری تهران که برنامه اش را به عنوان دومین نفر در نوبت صبح جلسه شورا ارائه داد گفت: از شناخت خود راجع به شهرداری تهران بگویید. شما مثال هایی زدید که مربوط به شهر های دیگر است !

وی ادامه داد: جنس اداره شهرداری به گونه ای است که باید مدیریت درآمد و هزینه را با هم داشت و چه بسا که مدیریت درآمد مقدم بر هزینه است در چنین شرایطی که مداوم نیز به واسطه تورم بر بدهی های شهرداری افزوده می شود و با توجه به بدهی سنگین شهرداری چه برنامه ای برای این امر در نظر دارید؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: شما تا امروز آن طرف میز بودید حال که برای تصدی شهرداری اعلام کاندیداتوری کردید نظرتان در رابطه با مدیریت یکپارچه و واگذاری تصدی ها به شهرداری چیست ؟print
rating
  نظرات