شرح تصویر

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به اطلاع می رسانیم:


از ابتدای سال ۱۳۹۸، صورتجلسات صحن شورای اسلامی شهر تهران و مشروح مذاکرات جلسات صحن شورای اسلامی شهر تهران در قالب یک فایل واحد تلفیق شده و در صفحه مشروح مذاکرات http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141بارگذاری می‌شود.