صدیقه وسمقی

صدیقه وسمقی

 
دكتر صديقه وسمقي


متولد 1340 تهرانتحصيلات


دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي با بيست و دو سال سابقه مبارزاتي در عرصه قلم، هنر و سياستسوابق اجرايي و اجتماعي


نويسنده و تحليل‌گر مسايل سياسي، اجتماعي در مطبوعات از جمله روزنامه اطلاعات و مجله سروش


كارشناس فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان


 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران


عضو هيأت منصفه مطبوعات


شاعر، نويسنده، مترجم و داراي هشت دفتر شعر و ده‌ها مقاله در مطبوعات