غلامرضا فروزش

غلامرضا فروزش


 مهندس غلامرضا فروزش


متولد 1334 تهرانتحصيلات

مهندسي معدن دانشكده فني دانشگاه تهرانسوابق اجرايي و اجتماعي


عضو هيأت مؤسس جهاد سازندگي در خرداد ماه سال 1358


عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي خوزستان تا سال 1361


عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي با حكم مهندس ميرحسن موسوي نخست‌وزير وقت از سال 1361


وزير جهاد سازندگي در دولت حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي و نخست وزيري آقاي مهندس ميرحسن موسوي از سال 1367


 وزير جهاد در دولت حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني، دو دوره


عضو هيأت تدوين‌كننده برنامه‌هاي بازسازي بعد از دفاع مقدس


عضو هيأت تدوين كننده برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور


عضويت در شوراي عالي اقتصاد، آموزش و پرورش، صنايع كشاورزي، بانك‌ها، معماري و شهرسازي ، محيط زيست


عضو ستاد تنظيم بازار از بدو تأسيس به مدت قريب ده سال


عضويت هيأت دولت در شوراي پول و اعتبار


رئيس كميته عمران و توسعه روستاها در برنامه‌هاي توسعه و عمران كشور


مشاور وزير نفت

   

معاون رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مركز تحقيقات استراتژيك جمهوري اسلامي ايران


عضو هيأت امناي دانشگاه جندي شاپور