علیزاده طباطبایی

علیزاده طباطبایی


 سيد محمود عليزاده طباطبايي


متولد 1332 نطنزتحصيلات


فوق‌ليسانس الكترونيك هوايي از دانشگاه هوايي در سال 1353


ليسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبايي 1356


ليسانس حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي 1361


فوق‌ليسانس حقوق در سال 1372


دانشجوي دكتراي حقوقسوابق اجرايي و اجتماعي


از همافران نيروي هوايي و مسوول انجمن اسلامي نيروي هوايي و مسوول مجله (صف)


مديركل امور عمومي و دفاعي سازمان برنامه و بودجه


معاون طرح و برنامه سازمان تعزيرات


وكيل پايه يك دادگستري


نماينده ریيس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر


فعاليت‌هاي سياسي و مبارزاتي از سال 1350    


فعاليت‌ در انجمن اسلامي مدرسه عالي بازرگاني


فعالیت در انجمن استادان دانشگاه شهيد بهشتي


سازماندهي مبارزات در نيروي هوايي در سال 1356  كه سرانجام به رژه باشكوه روز 19 بهمن در حضور حضرت امام (ره) منجر شد


تشكيل كميته استقبال از امام خميني (ره)