سیدمنصور رضوی

سیدمنصور رضوی


 مهندس سيد منصور رضوي‌


متولد 1331تحصيلات

مهندس راه و ساختمانسوابق اجرايي و اجتماعي

بيش از ده سال عضويت در هيأت دولت


معاونت نخست‌وزيري آقاي مهندس موسوي


معاونت رياست جمهوري در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني


رئيس شوراي اداري و استخدامي كشور


دبير شوراي عالي اداري كشور


رئيس شواري حقوق و دستمزد كارمندان دولت


مشاور رئيس جمهور


مبارزه عليه رژيم پهلوی به همراه شهيد آيت‌ا... دكتر بهشتي


مسوول شاخه مهندسين حزب جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب در زمان دبير كلي شهيد آيت‌ا... دكتر بهشتي


عضويت در شوراي اسلامي شهر تهران

استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه

ریيس دانشكده معارف اسلامي و دانشكده مديريت

عضو هيأت امنا و هيأت مديره جامعه تعليمات اسلامي