دفتر هیات رییسه و مصوبات

دفتر هیات رییسه و مصوبات

 

دفتر هيأت رئيسه و مصوبات
 
خاستگاه و فلسفه تشكيل "دفتر هيأت رئيسه و مصوبات"، وظايف و تكاليفي است كه در قانون شوراها (مصوب 1/3/75 مجلس شوراي اسلامي) و آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 11/1/78 هيأت وزيران) و آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر تهران (مصوب 9/2/78 شورا) براي شوراي اسلامي شهر ( تهران) در نظر گرفته شده است.

ماده 71 قانون شوراها در تشريح وظايف شوراهاي اسلامي شهر دو تكليف اصلي و مهم را بر عهده شورا گذارده است:

اول وظيفه تقنيني (قانون‌گذاري) شوراهاست كه در قالب مصوبات شورا در موضوعات مختلف و به منظور تنظيم و تنسيق نظامات اجرايي شهرداري‌ها نمود و عينيت پيدا مي‌كند.

دوم تكليف نظارتي شوراهاست كه شورا را به عنوان نهاد فرادستي و ناظر بر شهرداري تعيين، معرفي و مكلف مي‌نمايد.

ساماندهي و انجام تمامي گردشكار اداري وظيفه اول – و بخشي از وظيفه دوم در شوراي اسلامي شهر تهران توسط «دفتر هيأت رئيسه و مصوبات» انجام مي شود.

علاوه بر اين‌ها – امور مربوط به تنظيم، برنامه‌ريزي و «برگزاري جلسات رسمي شورا» نيز از وظايف اين دفتر است.
دبيرخانه محرمانه شورا نيز در دفتر  هيأت رئيسه و مصوبات مستقر است و كليه امور مربوط به مكاتبات محرمانه توسط اين دفتر انجام مي‌شود.

همچنين انجام امور مربوط به مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها از وظايف اين حوزه است.

اهم اموري كه در حوزه " مصوبات" دفتر هيأت رئيسه و امور مصوبات انجام مي‌شود به شرح ذيل است:

1-    انجام گردشكار اداري – حقوقي لازم به منظور تصويب مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران شامل:

الف – اعلام وصول طرح‌ها و لوايح

ب – ارجاع طرح ها و لوايح واصله به كميسيون‌هاي اصلي (سه گانه) شورا و پي‌گيري آن‌ها.

ج- تهيه و ابلاغ دستور جلسات رسمي شورا (جلسات روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه) و تنظيم و توزيع ضمائم و مستندات دستورجلسات.

د- طرح گزارش‌هاي واصله از كميسيون‌هاي اصلي در خصوص طرح‌ها و لوايح در جلسات رسمي شورا (صحن علني).

هـ - تنظيم و انشای مصوبات شورا و ابلاغ آن‌ها به شهردار محترم تهران و ساير مراجع ذيربط (وظيفه تقنيني شورا).

2-   پي‌گيري الزامات و تكاليف مندرج در متن مصوبات شورا از شهرداري تهران و ساير مراجع (وظيفه نظارتي شورا).

3-  ابلاغ گزارش‌هاي واصله از شهرداري تهران در خصوص اجراي مصوبات شورا به اعضاي محترم شورا.

4-  انجام گردشكار لازم به منظور تهيه و تصويب پاسخ اعتراضات فرمانداري تهران و ديگر مراجع به مصوبات شورا (در اجراي ماده 80 قانون شوراها).

5-  انجام پي‌گيري لازم به منظور تعيين تكليف مصوباتي كه به علت اعتراض فرمانداري تهران جهت حكميت به هيأت مركزي حل اختلاف در وزارت كشور ارسال شده است.

6-  تهيه و ابلاغ تذكرات اعضاي محترم شورا به شهردار محترم تهران و پي‌گيري جوابيه آن از شهرداري تهران و ابلاغ جوابيه واصله به عضو تذكر دهنده (در اجراي ماده 73 قانون شورا)

7- انجام گردشكار اداري امور مربوط به نامگذاري و تغييرنام معابر و اماكن عمومي شهر تهران و ابلاغ مصوبات شورا در اين خصوص به شهردار محترم تهران و پي‌گيري اجراي آن به منظور نصب پلاك‌ نام معبر (در اجراي بند 24 ماده 71 قانون شوراها)

8- انجام گردشكار اداري – حقوقي كليه امور مربوط به رسيدگي به اعتراض ذينفعان باغات به آرای صادره از هيأت بدوي تشخيص باغات - كميسيون ماده 7 - (در اجراي ماده هشتم آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب اسلامي) و ابلاغ مصوبات مربوط به باغات به شهردار محترم تهران و پي‌گيري اجراي آن‌ها.

9-   انجام كليه امور مربوط به حضور و غياب اعضاي محترم شورا در جلسات رسمي ( در صحن علني شورا.)


موارد ذيل اهم اموري است كه در حوزه "هيأت رئيسه شورا" انجام مي‌شود:

1-  بررسي كليه مكاتبات واصله از نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و افراد حقيقي و حقوقي به دفتر هيأت رئيسه و ارجاع آنها به مراجع ذيربط خصوصاً واحدهاي تابعه شهرداري تهران حسب دستور رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران.

2- پيگيري مكاتبات انجام شده تا مرحله اخذ جوابيه از حوزه‌هاي مختلف شهرداري تهران و يا از نهادهاي ذيربط.

3- اعلام جوابيه واصله به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت كتبي.

4- بررسي و ارجاع كليه مكاتبات واصله از سوي شهردار محترم تهران به منظور اعمال و اجراي «ماده "9" لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت» در املاك معارض، جهت كسب مجوز لازم از دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران و شهرستان ري.

5- ساماندهي دبيرخانه دفتر هيأت رئيسه و پاسخگويي به ارباب رجوع به صورت تلفني و حضوري.