رحمت الله خسروی

رحمت الله خسروی


مهندس رحمت‌الله خسروي


متولد آبادهتحصيلات


مهندس راه و ساختمان، فوق ليسانس مديرت و  دانشجوي دكترای مهندسي برنامه‌ريزيسوابق اجرايي و اجتماعي


تدريس در هنرستان‌هاي كشور، پيش از انقلاب


عضو جهاد سازندگي استان فارس، شهردار آباده


مسووليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي كل كشور در حساب 100 حضرت امام (ره) تا سال 1364


مشاور وزير مسكن


قائم مقام تربيت‌بدني كل كشور


معاونت تحقيقات و برنامه‌ريزي سازمان هواپيمايي كشور در سال 65-64


نماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره سوم از سوي مردم آباده فارس


معاون مسكن بنياد شهيد انقلاب اسلامي


دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسلامي