عبدالله نوری

عبدالله نوری


عبدالله نوریسوابق اجرایی و اجتماعی

 نخستین رییس شورای اسلامی شهر تهران

از شاگردان صدیق بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

نماینده حضرت امام (ره) در سپاه پاسداران تا حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام


نماینده مجلس شورای اسلامی

وزیر کشور

معاون ریاست جمهوری