محمود خسروی وفا

محمود خسروی وفا


 محمود خسروی وفا


سال تولد 1332
محل تولد تهران 


 تحصيلات


 
ديپلم

آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى

ریيس فدراسيون جانبازان و معلولين

عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس

ریيس کميته ملی پارا المپيک

عضو کميته اجرايی ملی المپيک

عضو شورای بسيج ورزش کشور

عضو شورای هماهنگی ورزش صداو سيما(شبکه سوم)