حسن زیاری

حسن زیاری


حسن زياري


متولد 1340

محل تولد سمنان


تحصیلات

دكتراي مهندسي عمران (راه و ترابري)

دانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران

 

سوابق علمي و تحقيقاتي 

از سال 1369 تا 1373 معاون آموزش دانشكده مهندسي عمران

سال 1381 معاون پژوهش دانشكده مهندسي عمران

 

سوابق شغلي

ریاست دانشگاه پیام نور

سال 1366 مشاور فني استاندار گيلان و مدير كل دفتر شهر و روستا استانداري

از سال 1382 تا 1386 عضو و ریيس كميسيون توسعه عمران شهري شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم)

رياست كميسيون فني و معماري شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم)

رياست هيأت مديره شركت واحد از سال 1382 تا 1384

نماينده شوراي اسلامي شهر تهران در كميسيون ماده 7 (باغات) (دوره دوم)

نماينده شوراي اسلامي شهر تهران در كميسيون ماده صد قانون شهرداري (دوره دوم)

عضو هيأت امنای پژوهشكده حمل و نقل

از 31/4/1386 تا 6/7/1388 معاون وزير راه و ترابري ریيس هيات مديره و مدير عامل راه آهن

نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده صد از سال 1386 تا 1387

رياست دانشگاه پيام نور ايران

دبير شوراي ترافيك وزارت علوم تحقيقات و فناوري