مهنوش معتمدی آذر

مهنوش معتمدی آذر


مهنوش معتمدی آذر


سال تولد 1336

محل تولد تهران  


تحصيلات

دکترای ميکرو الکتريک از انگلستان


آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى


عضو انجمن اسلامی دانشجويان در لندن

عضو و مسوول بخش خواهران انجمن اسلامی فارغ التحصيلان اروپا-امريکا و اقيانوسيه

عضو هيات علمی رسمی دانشگاه خواجه نصير

مجری پروژه مين ياب جهاد دانشگاهی