نسرین سلطانخواه حقیقی

نسرین سلطانخواه حقیقی


نسرين سلطانخواه


سال تولد 1342

محل تولد تهران  


تحصيلات
 
دکترای رياضيات از دانشگاه صنعتی شريف


آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى


عضو هيات علمی دانشگاه الزهرا

مديريت دانشگاه و مديريت گروه رياضی

تدريس در دانشگاه الزهرا و صنعتی شريف

نماينده دانشکده علوم پايه در شورای انتشارات دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه