مسعود زریبافان

مسعود زریبافان


 مسعود زری بافان


سال تولد 1336
محل تولد تهران 


تحصيلات

 مهندس عمران-کارشناس ارشد شهر سازی برنامه ريزی شهری


آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى


کارشناس اداره کل شهر سازی شهرداری تهران

شهردار و معاون فرماندار مهاباد

معاون عمرانی استاندار کردستان

قائم مقام معاونت عمران بنياد مستضعفان و جانبازان