محمد علی نجفی

محمد علی نجفی


محمد علي نجفي

متولد 1330 در تهران


سوابق علمي 

دانش‌آموخته رياضي از دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و M.I.T آمريكا.

 


سوابق شغلي

مشاور شهيد دكتر چمران از سال 1357 تا 1358

ریيس دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1359 تا 1360

وزير فرهنگ و آموزش عالي از سال 1360 تا 1363

معاون آموزشي صدا و سيما از سال 1365 تا 1367

وزير آموزش و پروش از سال 1367 تا 1376

معاون ریيس جمهور و ریيس سازمان برنامه و بودجه از سال 1376 تا 1379

مشاور ریيس جمهور و وزير صنايع و معادن از سال 1379 تا 1384

عضو شوراي اسلامي شهر تهران از سال 1386 تا كنون

استاد رياضي دانشگاه صنعتي شريف از سال 1358 تا كنون

عضويت در شوراها متعدد از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري، شوراي فرهنگ عمومي 

عضويت در هيات امنای چندين دانشگاه، پژوهشگاه و چند بنياد، مؤسسه خيريه و غيرانتفاعي