مرتضی طلائی

مرتضی طلائی


مرتضي طلايي   
   

  متولد 1337  تهران   

    

سوابق تحصيلي

كارشناسي ارشد امور فرهنگي- برنامه‌ريزي امور فرهنگي   دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان 1387/07/01  - 1389/07/01    
                   

كارشناسي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا    1367/07/01  - 1371/06/30

 

خلاصه‌اي از سوابق علمي

1-داراي بيش از 25 عنوان مقاله علمی – پژوهشي، علمي – ترويجي در نشريات داخلي و خارجي و همچنين ارايه ده‌ها عنوان سخنراني در مجامع علمي داخلي و بين‌المللي

2- عضو هيأت علمي پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي

3- عضو شوراي علمي پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي

4- استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

5- عضو هيأت امناي انجمن كتابخانه‌‌هاي عمومي استان تهران

6- عضويت در دبيرخانه و كميته علمي دايمي ده‌ها همايش علمي – تخصصي ملي و بين‌المللي

7- مشاور فرهنگي و اجتماعي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

8- پژوهشگر برتر و چهره ماندگار فرماندهي و كنترل ايران در سال 1389

9- مؤلف كتاب مهارت‌هاي زندگي با تأييديه آموزشي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 

خلاصه‌اي از سوابق اجرايي

قرارگاه فرماندهي سپاه خوانسار                 1364 تا 1365           سپاه پاسداران شهرستان خوانسار

قرارگاه فرماندهي سپاه برخوار و ميمه         1365 تا 1367           سپاه پاسداران برخوار و ميمه

قرارگاه فرماندهي سپاه كاشان                    1367 تا 1370           سپاه پاسدارن كاشان
 

فرماندهي انتظامي اصفهان                        1370 تا 1376           نيروي انتظامي اصفهان

فرماندهي انتظامي مازندران                       1376 تا 1380           نيروي انتظامي مازندران

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ                   1380 تا 1385           نيروي انتظامي تهران

عضو شوراي اسلامي شهر تهران                1386 تا كنون           شوراي اسلامي شهر تهران      
                                              

كميسيون فرهنگي اجتماعي                      1388 تا كنون           شوراي اسلامي شهر تهران                                                 

 


خلاصه‌اي از سوابق آموزشي 

       

سطح آموزشي دوره عالي ناجا                               1376/04/23  تا  1376/08/24      
                

ارزشيابي عملكرد در حين اشتغال در ناجا                1380/05/27  تا  1382/03/03    
                                                         

كارگاه كشوري جامعه ايمن                                     1383/02/28          
               

دوره كاردان فني تصادفات(كارشناس عالي)             1384/04/29          
           

كنفرانس علمي فرماندهي و كنترل ايران                1389/08/20      
                   

راهبرد و راهكارهاي نظارت همگاني                       1389/09/22                  خلاصه‌اي از سوابق تدريس:

دانشگاه آزاد                                      مباني جامعه شناسي     
                                           

دانشگاه پيام‌نور                                 سياست خارجي قدرت‌هاي بزرگ   
                          

دانشگاه جامع علمي كاربردي            مديريت و كسب كار اموال و اشخاص     
                                 

مشخصات فردي :
Personal Details
 نام:
نام خانوادگی:
 تاریخ تولد:
 نام پدر:
 سابقه حضور در شورای شهر:

 محل تولد:

 
تلفن تماس:

 
عضویت در کمیسیون :

 
پست الکترونیک :

 
آشنایی با زبان های خارجی :سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مدت تحصیل
کشور/ شهر محل تحصیل
لیسانس


فوق لیسانس


دکترا
ردیف
دوره های آموزشی تخصصی غیر آکادمیک
1
2
3
4
5


تالیفات( کتاب و مقاله)
سال چاپ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-


سوابق مدیریتی، عناوین، مهارت ها و افتخارات
نام سازمان / شرکت/افتخار مدت همکاري
سمت/ عنوان
از
تا


ردیف
تقدیر نامه ها
1
2
3
4
5


ردیف
سوابق فعالیت‌های اجتماعی
1
2
3
4
5