حمزه شکیب

حمزه شکیب


حمزه شکيب

متولد 1340


سوابق تحصيلي  

کارشناسی عمران    دانشگاه بنگلور – هند

کارشناسی ارشد سازه     آی.آی.تی – هند

دکتری دینامیک  سازه و مهندسی زلزله  آی.آی.تی – هند


تجارب شغلي


استاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران  از سال 1383

دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، تهران  از سال 1378 الي 1383

استاديار دانشگاه تربيت مدرس، تهران  از سال 1370 الي 1378

مدير گروه مهندسي سازه دانشگاه تربيت مدرس از سال 1372-1374

موسس و مدير گروه مهندسي زلزله دانشگاه تربيت مدرس از سال 1375-1380

معاون پژوهشي مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن از سال 1372 الي 1374 

رییس مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران از سال  1374-1378

دبير کميته تخصصي زلزله و لغزش لايه هاي زمين از سال 1376-1380

مسوول شبكه شتابنگاري كشور- مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن از سال 1378-‌1380

عضو شوراي اسلامي شهر تهران از سال1382تا كنون

رياست كميسيون توسعه و عمران شهري شوراي اسلامي شهر تهران از سال 1386 تاكنون

مدير پروژه بازسازي مناطق زلزله زده شمال غرب كشور-بانك جهاني-از سال 1381-1385

مديريت طرح مقاوم سازي مدارس كشور از سال 1388 تاكنون


مشاوره و همکاری با وزارت راه و شهرسازی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - کمیته زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی کشور - وزارت کشور - پژوهشگاه زلزله شناسی و هندسی زلزله - دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - سازمان نوسازی مدارس کشورعضويت در مجامع علمي

موسس و عضو کميته دایمي بازنگري به آيين نامه 2800

عضو کميته زلزله شوراي پژوهش هاي علمي کشور

از اعضاي موسس و عضو انجمن مهندسي زلزله ايران

عضو کميته زلزله کاهش اثرات بلاياي طبيعي کشور

عضوهيئات امناي پژوهشكده سوانح طبيعي- بنياد مسكن انقلاب اسلامي

عضوهيئات امناي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران

عضوگروه هدايت فني مقاوم سازي كشور
 

تاليفات

حمزه شكيب، پيمان قطعي و محمد حسين ماجدي، " مباني و ضوابط طرح و اجراي ساختمان هاي بنايي"، 1378، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي.
حمزه شكيب، " هميشه براي وقوع سانحه آماده باشيد"، 1379، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي.
حمزه شكيب (مجري پروژه)، « كتاب آمادگی در برابر زلزله»، شورای اسلامی شهر تهران، 1383.
حمزه شكيب، مهدي احمدي زاده « پيشنهاد طيف طرح زلزله هاي نزديك گسل ايران »، مركز تحقيقات ساختمان ومسكن،1385.
حمزه شكيب، صادق دردايي جوقان، علي مقدسي موسوي «دستورالعمل بهسازي ساختمان هاي بنايي غيرمسلح موجود نشريه شماره 376»، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1386.
حمزه شكيب، مهدی علیرضایی، «کتاب اصول مهندسی زلزله » انتشارات صانعی، 1389.
حمزه شكيب، « بررسی رفتار لوله های مدفون در مناطق زلزله خیز» مركز تحقيقات ساختمان ومسكن،1390.