خسرو دانشجو

خسرو دانشجو


خسرو دانشجو

متولد 1338 تهران


 تحصيلات

فوق ليسانس معماری و شهرسازی دانشگاه تهران

دکترای معماری و شهرسازی


 آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى

ریيس دانشگاه آزاد واحد تهران سما

عضو هيئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران

مدير گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران سما

محقق مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

محقق موسسه پژوهشی و برنامه ريزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

عضو هيات ریيسه سازمان مدارس اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

مدير، مشاور و مجری ده ها پروژه عمرانی و ساختمانی

کارشناس رسمی دادگستری

عضو سازمان نظام مهندسی

تاليفات و مقالاتی در زمينه معماری و شهرسازی

عضو دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران