حسن بیادی

حسن بیادی


حسن بيادي


متولد 1336  شهرری


تحصيلات

کارشناس ارشد صنايع (مديريت و بهره وری)


 آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى


وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح

وزارت راه و ترابری

وزارت نيرو

فعاليت های جنبی

عضو دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران