معصومه آباد

معصومه آباد


معصومه آباد


متولد  1341

 

 

سوابق تحصيلي

        1390                         دانشگاه شهيد بهشتي                    بهداشت باروري                      دكتري

        1375                         دانشگاه علوم پزشكي ايران               بهداشت مادر و كودك               فوق ليسانس

        1368                         دانشگاه علوم پزشكي ايران               مامايي                                   ليسانس

        1364                         دانشگاه علوم پزشكي چمران            مامايي                                   فوق ديپلم   

 

عنوان پايان‌ نامه : بررسي تأثير امواج الكترومغناطيس و آنتن‌هاي مخابراتي بر روي پيامدهاي بهداشت باروريسوابق كاري 

مجروحين درون مرزي                                    1363 تا 1368                                                                       مسوول درمانگاه  

مؤسسه فرهنگي بروج                                1380 تا كنون                  ناشر                                               مسوول مؤسسه

دانشگاه علوم پزشكي چمران                       1366 تا 1368                ماماي صاحب پروانه                           ماما 

دانشگاه علوم پزشكي چمران                       1368 تا 1370                مشاور ریيس                                     مشاور ايران

دانشگاه علوم پزشكي چمران                       1368 تا 1378                مشاور ریيس                                      مشاور تنظيم خانواده

دانشگاه علوم پزشكي ايران                         1368 تا 1377                مراقبت‌هاي مامايي                            تسهيلگر
 

بيمارستان آموزشي درماني نجميه               1370 تا 1377                ریيس بخش                                       ریيس بخش زنان و زايمان

دانشگاه علوم پزشكي شاهد                      1381 تا 1383                 سلامت خانواده و                               مشاور تنظيم خانواده

                                                                                                    بيماري‌هاي زنان و باروري  

شبكه ارتباطي سازمان‌هاي                          1385 تا كنون                                                                         عضو هيات مديره شبكه غيردولتي زنان جمهوري اسلامي 
 

شهرداري تهران                                         1385 تا 1386                  مشاور ریيس                                    مشاور مدير كل امور بانوان

         
سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران    1386 تا 1392                  عضو                                                 رییس کمیته سلامت
      

تجربه تدريس 

دانشگاه علوم پزشكي ايران                        1371 تا 1376               ديپلم و ليسانس                       مشاور سلامت خانواده 

دانشگاه علوم پزشكي ايران                        1374 تا 1375               ليسانس                                   سلامت مادر و كودك   

دانشگاه علوم پزشكي ايران                        1375 تا 1376               ليسانس                                   تنظيم خانواده

دانشگاه علوم پزشكي ايران و شاهد            1377 تا 1378               ديپلم و ليسانس                       درس تنظيم خانواده و مراقبت

دانشكده بهداشت                                     1376 تا 1378               ليسانس                                  سلامت باروري

 دانشكده بهداشت                                    1376 تا 1377               ديپلم بهداشت و خانواده           جمعيت و تنظيم خانواده

 دانشكده بهداشت                                    1384 تا 1385               ليسانس بهداشت جامعه          سلامت كودك و بيماري‌هاي  زنان و زايمان 
                                                                                                                                       
دانشكده بهداشت                                     1384 تا 1385               ليسانس بهداشت جامعه          سلامت روان كودك   

دانشگاه علوم پزشكي بقية‌الله                    1376 تا 1378               ليسانس                                 تنظيم خانواده

دانشگاه آزاد اسلامي                                 1387 تا كنون                ليسانس                                  تنظيم خانواده      سخنراني‌ها 

  

 نهمين كنفرانس جهاني متروپليس                 1387                       توانمند‌سازي زنان در مسير توسعه پايدار            سخنران    

 2008 اكتبر سيدني                                                                  و با مطالعه موردي در مورد شهرداري تهران          
             

سازمان بين‌المللي زنان مسلمان اندونزي        1388                       نقش زن مسلمان در جامعه                              سخنران

دومين همايش شبكه بين‌المللي                   1388                       توانمندسازي زنان در بحران اقتصادي                   سخنران                 2009 اكتبر – سئول
 زنان                                                                                                                                   پروژه‌ها 

          

شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران        1386 تا كنون             پروژه شهر دوستدار كودك در تهران                                                  برنامه‌ريز 

خانه سلامت شهرداري                               1386 تا كنون             طرح سلامت و تنظيم خانواده                                                           مجري

شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران      1386 تا كنون              كاربرد ظروف يكبار مصرف گياهي در مراكز فروش شهرداري                مجري و طراح 
                                                                                                  

مشخصات فردي :
Personal Details
 نام:
نام خانوادگی:
 تاریخ تولد:
 نام پدر:
 سابقه حضور در شورای شهر:

 محل تولد:

 
تلفن تماس:

 
عضویت در کمیسیون :

 
پست الکترونیک :

 
آشنایی با زبان های خارجی :سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مدت تحصیل
کشور/ شهر محل تحصیل
لیسانس


فوق لیسانس


دکترا
ردیف
دوره های آموزشی تخصصی غیر آکادمیک
1
2
3
4
5


تالیفات( کتاب و مقاله)
سال چاپ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-


سوابق مدیریتی، عناوین، مهارت ها و افتخارات
نام سازمان / شرکت/افتخار مدت همکاري
سمت/ عنوان
از
تا


ردیف
تقدیر نامه ها
1
2
3
4
5


ردیف
سوابق فعالیت‌های اجتماعی
1
2
3
4
5