مقالات

ایجاد شده توسط : Admin5ir362 در 1397/1/21 20:52:11

کمیته ایمنی شورای شهر تهران
ساخت ۳۷۴مخزن آب اضطراری در سطح شهر تهران
دومین جلسه کارگروه بررسی لایحه «طرح آب اضطراری شهر تهران» با حضور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، نماینده گان آبفای استان تهران، نماینده معاونت خدمات شهری، اساتید دانشگاهی و مشاوران و کارشناسان کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران برگزار گردید.به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران با نظر گرفتن تجربیات گذشته و مطالعات صورت گرفته در صورت وقوع حوادث فاجعه باری همچون زلزله در شهر تهران ، شبکه آبرسانی شهر به تعلیق در خواهد آمد و این در حالی است که وقوع حوادث ثانویه از جمله آتش سوزی در سطح شهر نیز متصور می باشد. در چنین شرایطی تامین آب شرب و آب مورد نیاز مراکز خدمات رسان به خصوص آتش نشانی، مراکز درمانی و ... در ساعات اولیه شرایط اضطراری دارای ضرورت و فوریت است.

در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران 15 پروژه جهت آماده سازی در زمان بحران مطرح گردیده که یکی از مهمترین آنها بحث تامین آب می باشد. لایحه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران» در تاریخ 10/10/96 جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است. اهداف اصلی این طرح تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان، آب مورد نیاز آتش نشانی جهت اطفاء آتش سوزی و آب مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان ها در شرایط اضطراری و در وضعیت تعلیق شبکه آبرسانی شهر تهران می باشد، که مهمترین آنها را بحث تامین آب شرب است.

در این طرح علاوه بر 116 مخزن بتنی و 581 حلقه چاه شناسایی شده در سطح شهر تهران 374 نقطه جهت احداث مخازن با رویکرد محله محور شناسایی شده است که عمده آنها در پارک ها و بوستان ها در نظر گرفته شده که تا کنون دو مخزن به صورت پایلوت در محله زرگنده منطقه 1 و پارک شهر در منطقه 12 احداث . بهره برداری شده است.

با توجه به این امر که کلیات طرح در اولین جلسه کارگروه بررسی لایحه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران» به تصویب رسیده بود، در دومین جلسه اعضاء حاضر در کارگروه به بحث و تبادل نظر در خصوص جزییات طرح پرداختند و مقرر گردید بنا بر نظرات سایر اعضاء اصلاحاتی در مواد مندرج در طرح صورت پذیرد. همچنین مقرر گردیده که آبفای استان تهران طی جلساتی با هر یک از سازمان های پیشگیری و مدیرت بحران و آتش نشانی و خدمان ایمنی و ریاست مرکز اضطراری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظرات دستگاه های مذکور در خصوص جزییات طرح را اخذ نماید.


print

rating
  نظرات