مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1396/8/2 14:24:47

احمد مسجد جامعی در واکنش به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان داشت:3-16
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار مهم است
عضو شورای سلامی شهر تهران گفت: از سال 93 تا 96 بالغ بر 113.5 میلیارد تومان از سوی مدیریت شهری به آموزش و پرورش اختصاص یافته و می بایست اثر بخشی این تخصیص اعتبارات و شیوه های بهبود آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجد جامعی در شانزدهمین جلسه شورا و پس از استماع گزارش مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در طول تاریخ شورا ما 18 مصوبه در خصوص آموزش و پرورش داریم.به طور مثال امروز مدیر آموزش و پرورش از لزوم ایمن سازی 700 مدرسه در تهران سخن گفتند و این در حالی است که شورا برای این مهم در سال 83 مصوبه داشته است . یا اینکه در ارتباط با چگونگی ارائه تسهیلات برای توسعه و بازسازی فضای آموزشی مصوبه ای در سال 85 به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: از این دست مصوبات در شورا زیاد است.
مسجد جامعی در ادامه افزود: آنچه که امروز باید انجام دهیم مروری بر ایت اسناد است ،باید عملکرد ها ارزیابی شود و موفقیت ها و عدم موفقیت ها سنجش گردد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ردیف کمک هایی که به مدارس داشتیم بیشتر مدارسی بودند که به صورت هیات امنایی اداره می شدند و فکر می کنم در این زمینه جای همکاری میان مدیریت شهری و آموزش پرورش برای تجربه مدیریت یک پارچه شهری وجود دارد.
مسجد جامعی با اشاره به دوره وزارت آقای فانی در آموزش و پرورش گفت: در مواردی که در آن دوره مطرح شده بحث مدیریت یکپارچه خود نمایی می کرد و در همین راستا مقرر شد تعدادی از مدارس را مشخص کنند که تقویت نرم افزاری آن برعهده مدارس و سخت افزاری آن برعهده شهرداری باشد؛ این در حالی است که هنوز گزارشی از این موارد ارائه نشده است.
مسجدجامعی افزود: از سال 93 تا 96 بالغ بر 113.5 میلیارد تومان از سوی مدیریت شهری به آموزش و پرورش اختصاص یافته و می بایست اثر بخشی این تخصیص اعتبارات و شیوه های بهبود آن مورد ارزیابی قرار گیرد . به عنوان نمونه ساخت سرویس های بهداشتی در راستای تامین بهداشت دانش آموزان برای ما خیلی اهمیت دارد و این مورد باید مورد ارزیابی قرار گیرد. کد پروژه های متعدد نیز باید ارزیابی شوند و برای چشم انداز بلند مدت گزارشی ارائه شود .
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت : از آغاز مهرماه ۳۰ درصد به حجم ترافیک تهران اضافه می شود، که یکی از دلایل مهم آن پراکندگی نامناسب مدارس است. خیلی از مدارس ما به نحوی ساخته شدند که برای دسترسی به آن نیازمند عبور از شریان اصلی شهر تهران هستیم . لذا مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین یکی از موارد مهم و ضروری است که باید به آن توجه شود .
مسجد جامعی تصریح کرد: امیدواریم با حضور آقای نجفی شهردار تهران که ریشه در آموزش و پرورش دارد، موضوعات مربوط به آموزش و پرورش پیگیری ویژه شود . ضمن اینکه ما ۶ بند مشترک با آموزش و پرورش در بحث سند تحول آموزش و پرورش داریم که امیدواریم با پیگیری اینها بخشی از مشکلات آموزش و پرورش کاهش یابد.
مسجد جامعی همچنین افزود : یکی از طرح هایی خوبی که در مدارس اجرا شد طرح شهردار مدرسه بود که این مهم نقش بسزایی در تربیت مدنی داشن آموزان داشت. لذا خواستار آن هستیم که این طرح با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی همچنین خاطر نشان ساخت: امیدواریم با اتخاذ تدابیری دارالفنون بازسازی و تکمیل شود چرا که اولین فضای آموزشی کشور در پایتخت بوده و باید تدبیری در راستای بهره برداری بهتر از آن اندیشیده شود.


print

rating
  نظرات