مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1395/5/31 15:20:8

احمد دنیا مالی از کمیسیون فرعی کلان شهر ها و تهران گزارش داد: 10-284
برخی وزرا اعتقاد دارند 31عضو برای شهر تهران کم است/ انتخابات آتی شوراها بر اساس تخصص گرایی وتعداد کمیسیون ها خواهد بود
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : در مدل های مشابه تهران در دنیا اعضای شورا بیش از 70 نفر هستند و امیدواریم طرح کاهش تعداد اعضای شورا بازنگری شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران احمد دنیا مالی در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا به ارائه گزارشی از کمیسیون فرعی کلان شهر ها و تهران پرداخت و گفت: در بحث لایحه اصلاح قانون تشکیلات و انتخابات و شوراهای اسلامی شهر و روستا مواردی مطرح شد که پیرامون انتخابات و تعداد اعضای شوراها بود.

دنیا مالی ادامه داد: در بحث انتخابات این موضوع مطرح بود که انتخابات با نگاه حزبی برگزار شود اما به این نتیجه رسیدیم که فعلا در کشور شرایط برای اینگونه انتخابات مهیا نیست اما کسانی که می خواهند کاندیدای حضور در شورا باشند باید بر اساس تخصص گرایی و تعداد کمیسیون ها باشند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در خصوص تعداد اعضای شوراها نیز در این کمیسیون مباحثی مطرح شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای شهر های تا 50 هزار نفر جمعیت 5 عضو اصلی و دو عضو علی البدل، برای 50 هزار نفر تا یک میلیون نفر 9 نفر عضو اصلی و 3 عضو علی البدل، برای شهر های بیش از یک میلیون نفر 15 عضو اصلی و 10 عضو علی البدل و برای تهران 21 عضو اصلی و 11 عضو علی البدل در نظر گرفته اند این در حالی است که برخی وزرا و معاونین اذعان دارند که برای شهری مانند تهران 31 عضو هم کم است و باید تعداد اعضا بیش از این باشد.

دنیا مالی تصریح کرد: در شهر های مشابه تهران که از مدل شورا و شهرداری تبعیت می کنند تعداد اعضا گاها تا 70 عضو هم می رسد از اینر امیدواریم در خصوص کاهش تعداد اعضای شورا ها بازنگری شود .


print

rating
  نظرات