مقالات

ایجاد شده توسط : pasha-m در 1395/5/26 12:36:31


نقش دیپلماتی شهری در جذب توریسم

اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش.pdf

/Portals/0/pajohesh/entesharat/کتاب الوندی-1.pdf

 print
rating
  نظرات