مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1395/4/13 14:1:18

در شورای شهر تهران به تصویب رسید:2-272
اصلاح اساسنامه و آیین نامه اجرایی شرکت شهربان
اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن بررسی ماموریت های شرکت شهربان و اینکه این شرکت یک شرکت مستقل زیر مجموعه شهرداری می باشد موادی از اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی این شرکت را در قالب دو لایحه اصلاح کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد دومین جلسه شورا بررسی لایحه " اصلاحیه مواد 6و10و30 اساسنامه شرکت شهربان" و نیز بررسی لایحه "چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل شرکت شهربان و حریم بان با مناطق و نواحی شهرداری تهران " در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی این دو لایحه محمد سالاری گفت: شرکت شهربان به عنوان یک تامین کننده نیرو برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز و حریم شهر است که با دستور شهردار منطقه ورود می کنند.

وی د ر ادامه افزود: این در حالی است که شرکت شهربان راسا نمی تواند در مورد تخلفات ساختمانی که مربوط به مباحث فنی می شود ورود کند چرا که این امر در ید معاونت شهرسازی و شهرداری نواحی و مناطق است. از اینرو شرکت شهربان تنها به عنوان تامین کننده نیرو و ارسال کننده نیرو باری اجرای احکام و نیز جلویگری از تخلفات به کار گرفته می شوند .

سالاری در ادامه افزود: البته در مباحثی از جمله تخلفات در حریم ، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران می توانند مستقیم وارد عمل شوند ولی در مواقعی که موضوع بحث تخلفات ساختمانی پروانه دار باشد باید با هماهنگی شهرداری مناطق باشند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا همچنین اذعان داشت: البته شرکت شهربان باید در شناسایی تخلفات همکاری لازم را با نواحی و مناطق داشته باشند اما تشخیص تخلفات ساختمانی با معاون شهرسازی مناطق است .

سالاری با بیان اینکه اکثر تخلفات ساختمانی تخلفاتی است که در لوای پروانه ساختمانی انجام می شود گفت: وقتی اینگونه موارد تخلفی صورت می گیرد تشخیص تخلف باید با مرجعی باشد که پرونده را در اختیار دارد و بر زوایای فنی کار اشراف کامل داشته باشد از اینرو شرکت شهربان در برخورد با این تخلفات باید با هماهنگی شهرداری مناطق و نواحی اقدام کند.

سالاری همچنین تصریح کرد: شرکت شهربان یک شرکت فرا بخشی است و تامین کننده نیرو و نیز ارسال کننده نیرو است که آموزش نیروها را نیز باید به عهده گیرد. حال ممکن است ماموریت های این نیروها در حوزه خدمات شهری باشند، در حوزه شهرداری مناطق و یا سایر شرکت و سازمان های زیر مجموعه شهرداری، اما شرکت شهربان به عنوان زیر مجموعه شهرداری تهران فعالیت می کند و این شهرداری تهران است که باید پاسخگوی اقدامات باشد.

درنهایت نیز اعضای شورا با اصلاح برخی مواد اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی شرکت شهربان موافقت کردند.

به موجب این امر و به گفته محمد سالاری هماهنگی با سایر مراجع قضایی و انتظامی یکی از مواردی بود که در بند یک اساسنامه این شرکت اصلاح شد.
همچنین وی افزود: آموزش نیروی انسانی به منظور اصلاح در نحوه برخورد ، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران ، و حفظ کرامت انسانی از دیگر مواردی بود که در آیین نامه اجرایی این شرکت گنجانده شد.

عدم به کار گیری محکومان قضایی که در حوزه جزا محکومیت موثر داشتند از جمله دیگر مواردی بود که در آیین نامه اجرایی این شرکت لحاظ شد.

سالاری همچنین افزود: ضرورت حمایت قضایی عاملان شرکت شهربان در برخورد با متخلفین نیز از موارد دیگری بود که در آیین نامه گنجانده شد.


عبدالهی: دو وظیفه برخورد قانونی با سد معبر و شبه متکدیان به وظایف شهربان اضافه خواهد شد

مجتبی عبدالهی، معاون خدمات شهری شهردار تهران در تشریح اساسنامه و آئین نامه تهیه شده برای شرکت شهربان گفت: در اساسنامه جدید دو وظیفه به وظایف این شرکت اضافه شده است مبنی بر اینکه بتوانند با سد معبر و شبه متکدیان برخورد قانونی انجام دهند.

وی در خصوص شبه متکدیان تصریح کرد: این افراد در چهارراه ها و معابر شهر اقدام به فروش وسایلی همچون گل، دستمال کاغذی و فال می کنند و به محض مشاهده مامورین با مخفی کردن وسایل فروش، تبدیل به متکدی می شوند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: از آنجا که ما بین متکدی و شبه متکدی و نحوه برخورد با آنها در قانون تفاوت وجود داشته و شهرداری نیز در این خصوص مسئولیت دارد بنابراین این وظیفه برای شرکت شهربان به نیابت از شهرداری تهران تعریف شده است.

عبدالهی در تشریح وظایف شرکت شهربان در قبال ساخت و ساز های شهری و حریم تصریح کرد: این نیروها موظفند در خصوص ساخت و سازهای واقع در حریم و همچنین در ساخت و سازهای بدون پروانه در شهر راسا اقدام کنند و در خصوص ساخت و سازهای دارای پروانه در شهر نیزتخلفات را به شهرداری گزارش داده و در صورت ارائه تکلیف از سوی شهرداری اقدام به انجام ماموریت خود می کنند.

وی در خصوص نیروهای این شرکت اعلام کرد: تمامی نیروهای شرکت گزینش شده اند و آن افرادی که دارای برخورد مناسبی نبودند تعدیل شدند همچنین شرایط ورود به این شرکت نیز تعریف شده است و در طول خدمت نیز آموزش های لازم به آنها ارائه می شود.

اما در جریان بررسی این دو لایحه اعضای شورا نیز نظرات خود را بیان کردند که به شرح ذیل بیان می شود.

اسماعیل دوستی در بررسی این دولایحه گفت : ما باید به دنبال کاهش دور های تسلسل در شهرداری باشیم و با این مصوبات نقش شرکت شهربان را در شهرداری کمرنگ می کنیم.
دوستی افزود: تخلفاتی که به وضوح قابل مشاهده هستند دیگر نمی توان با آن برخورد کرد .

دوستی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بافت هایی در داخل حریم شهر تهران، مناطق و حتی محلات وجود دارد که گرفتاری شان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی بیشتر از حریم شهر است باید این نقاط هم در اصلاحیه بیاد تا نیروهای شهربان هم بر آنها نظارت داشته باشند.

مهدی چمران در ادامه سخنان دوستی گفت : بحثی که مطرح است این می باشد که شرکت شهربان معاونت شهر سازی نیست که بخواهد تخلفات شهر سازی را تشخیص دهد اما در مواردی که در اوقات نا متعارف انجام می گیرد و شخص نتواند پروانه ساختمانی ارائه کند شهربان می تواند وارد عمل شود. به بیانی جلوگیری از عملیات های ساختمانی بدون مجوز اشکالی برای شرکت شهربان ندارد اما تخلفات ساختمانی دارای پروانه باید با احصا معاونت شهرسازی مناطق باشد.

احمد دنیا مالی نیز با بیان اینکه می بایست هماهنگی با سایر مراجع قضایی در برخورد با متخلفان وجود داشته باشد گفت : شما ببینید تا کنون 119 محیط بان ما شهید شده اند در حالی که از مصنویت قضایی برخوردار نبودند حال ما می خواهیم عده ای را برای جلوگیری از تخلفات به مقابله با متخلفان گسیل داریم لذا باید این اقدام با هماهنگی سایر مراجع قضایی و انتظامی و با حمایت  قضایی باشد .


مرتضی طلایی گفت : اولین سوال این است که مسئولیت پیشگیری از تخلفات ساختمانی بر عهده کیست؟ بر عهده شهرداری منطقه است و شرکت شهربان نمی تواند بدون درخواست شهرداری کاری انجام دهد .
وی ادامه داد: شهربان می تواند در مقام بازوی اجرایی شهرداری عمل کند ولی ابتدا باید نوع تخلف و مسئولیت آن که با چه نهادی است مشخص شود.

طلایی تصریح کرد: ما نباید به موازات مدیریت مرکزی هر منطقه مدیریت های موازی ایجاد کنیم و این شهرداری مناطق هستند که باید مسئولیت صفر تا صد تخلفات را بپذیرند.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با صحه گذاشتند بر این نکته که شهربان بازوی اجرایی شهرداری است گفت : شهربان باید هر جا که شهرداری منطقه تخلفی را تشخیص می دهد از آن جلوگیری کند.

اما احمد حکیمی پور نسبت به این موضوع واکنش دیگری داشت .
وی گفت : ما احساس می کنیم شهربان کمکی به جلوگیری از تخلفات از بدو تاسیس خود نکرده است .

حکیمی پور ادامه داد : آیا شهرداری باید برای اجرای هر وظیفه ذاتی اش یک شرکت تاسیس کند. این در حالی است که گذر زمان نشان داده برون سپاری در شهرداری تهران نتوانسته در تحقق اهداف مثمر ثمر باشد.

محسن سرخو نیز گفت : نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که با تمام جوانب موجود باید افرادی در این شرکت به کار گرفته شوند که صلاحیت اخلاقی داشته باشند تا مبادا چماغ داران و قمه کشان به کار گرفته شوند.

سرخو ادامه داد : همه می دانیم که بساط گستران و دست فروشان باید جمع آوری شوند اما آنان از اقشار ضعیف هستند و نیز تحاف داری که از مشاغل قدیمی و 40،50 ساله تهران است پس بهتر است این ها ساماندهی شوند و در قالب ایجاد روز بازار ها آنان نیز به کسب ارتزاق بپردازند.

در انتها مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز به جمع بندی نهایی پرداخت و موارد مورد اشاره از جمله آموزش نیروی انسانی ، به کار یگیری افراد صلاحیت دار، حمایت  قضایی ماموران شهربان و موارد دیگر را به عنوان موارد اصلاحی به رای گذاشت که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید .print
rating
  نظرات