مقالات

ایجاد شده توسط : kakavand-m در 1394/10/20 19:19:0

در یکصدو نود و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد:
اصلاحیه آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران
کلیات اصلاحات آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران  به  تصویب اکثریت اعضا ی کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران رسید.

 

براساس این گزارش ؛ دستور اول یکصدو نود و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اصلاحیه آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران بود که  به ریاست نایب رییس و با حضور دیگر اعضای  کمیسیون  نشکیل  و مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.

اصلاحیه آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران  پس از جلسات کارشناسی مشترک کارشناسان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان کمیسیون شهر سازی و معماری و کمیسیون سلامت و محبط زیست   تهیه و برای بررسی مجدد در دستور جلسه کمیسیون قرار گرفته بود که به تصویب کمیسیون رسید.

در راستای اجرای ماده 113 برنامه عملیاتی پنج ساله دوم(93-97) شهرداری  به تشکیل شورای هماهنگی  فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران  با تایید شورای اسلامی شهر موظف شده بود.که این اقدام  به منظور اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی و اجتماعی در سطح مناطق ،معاونت ها تمامی سازمان های تحت پوشش و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر صورت گرفته است.

دستور بعدی  جلسه کمیسیون اصلاح نهایی طرح  الزام شهرداری تهران به حفظ اراضی عباس آباد با ایجاد زیرساخت های لازم وایجاد مدیریت یکپارچه به منظور بهره برداری فرهنگی بود که پس از بحث  وبررسی مقرر شد :

 ضمن لحاظ نمودن نظرات کمیته فرهنگی از جمله:

 الف) تدوین برنامه جامع و عملیاتی بهره برداری از اراضی عباس آباد و تدوین نظامنامه مورد توجه قرار گیرد .

ب) تعیین تکلیف آن دسته از اراضی که در اختیار سایر دستگاه ها ی اجرایی بوده و یا به بخش خصوصی واگذار شده است مشخص گردد و با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ فضای سبز و کاربری طرح های فرهنگی در سطح ملی وجلوگیری از انحراف بیشتر از طرح جامع اراضی عباس آباد حفظ و صیانت از اراضی مورد توجه قرار گیرد.

بررسی  طرح تشکیل کمیته ساماندهی ذی حسابان و نظارت بر امور حسابرسی  دستورجلسه بعدی کمیسیون بود که این موضوع با توجه به مکاتبات اخیر شورا از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت .

ابتدا توافق نامه ای که اخیرا از سوی رییس محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم نهران  در ارتباط با نحوه تعیین حسابرسی به امضا رسیده است به بحث و بررسی گذاشته شد که با توجه به عدم طرح توافق نامه  در صحن شورا و ضرورت اخذ رای اعضا و طرح دیدگاه های آن ها و پاره ای از اشکالات حقوقی در متن  کلیات آن  مورد موافقت قرار نگرفت.

سپس طرح فوق که در گذشته  توسط اعضای شورا در صحن مطرح و به کمیسون ها ارسال شده بود  مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد عنوان طرح ارسالی با عنوان ابلاغی  رییس محترم شورا (طرح بررسی  ایجاد دیوان محاسبات شورای اسلامی شهر تهران ) مغایرت دارد  که با توجه به وجود نکات مثبت و زوایای مختلف آن از جمله حفظ جایگاه و شان نظارتی شورای اسلامی شهر با کلیات آن موافقت  و مقرر گردید فرآیند نظارتی و رعایت موازین قانونی و استفاده از عبارت دیوان محاسبات و جنبه های حقوقی آن  نیز مورد نوجه قرار گیرد که مشکل قانونی ایجاد نشود.print
rating
  نظرات