مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/9/2 10:0:50

در یکصدو هفتادو هشتمین جلسه شورا :
طرح های پیگیری ثبت ملی میراث فرهنگی طبیعی توچال و اصلاح آیین نامه نام گذاری فردا در شورا بررسی می شود
  دو طرح یک فوریتی " الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث فرهنگی طبیعی توچال تهران" و " اصلاح آیین نامه نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران" فردا در جسله شورا بررسی می شوند.
 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهرتهران  یکصدو هفتادو هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با قرائت نطقی توسط محمد سالاری فردا یک شنبه سوم آذر ماه برگزار می شود.

یک فوریت طرح " الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث فرهنگی طبیعی توچال تهران" به عنوان اولین دستور در این جلسه بررسی خواهد شد.

همچنین در ادامه یک فوریت طرح " اصلاح آیین نامه نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران" بررسی می شود.

بررسی طرح " سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1399 شهرداری تهران نیز در جلسه آتی شورا  صورت خواهد گرفت.

در ادامه جلسه نیز تعدادی پرونده پلاک ثبت از حیث باغ یا غیر باغ بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی لوایح " تعیین ماموریت ها، حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق" و " معرفی 13 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در مناطق و واحدهای تابعه" در دستور کار جلسه فردا شورا قرار دارد.

 

از سوی دیگر صورتجلسه های سی و چهارم و سی و پنجم کمیسیون نامگذاری نیز در ادامه جلسه مورد بررسی و رای گیری اعضای شورا قرار می گیرند.

 

همچنین انتخاب ده نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شعب ده گانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 print
rating
  نظرات