مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/8/27 10:48:40

در جلسه شورا صورت می گیرد:
از حضور معاون ریاست جمهوری تا ارائه گزارش حسابهای درآمدو هزینه شهرداری در مهر 98
  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ارائه گزارش در خصوص شهر هوشمند میهمان یکصدو هفتادو هفتمین جلسه شورا خواهد بود.به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سرنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ارائه گزارش در خصوص شهر هوشمند میهمان یکصدو هفتادو هفتمین جلسه شورا خواهد بود.

گزارش سید حسن رسولی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابهای درآمد و هزینه شهرداری تهران در مهرماه سال 98 در جلسه آتی شورا ارائه خواهد شد.

 

همچنین پرونده مربوط به تعیین تکلیف تعدادی پرونده پلاک ثبتی از لحاظ باغ یا غیر باغ بودن نیز در یکصدو هفتادو هفتمین جلسه شورا بررسی می شود.

 

بررسی لوایح " تعیین ماموریت ها، حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق" و " معرفی 13 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در مناطق و واحدهای تابعه" در دستور کار جلسه فردا شورا قرار دارد.

 

از سوی دیگر صورتجلسه های سی و چهارم و سی و پنجم کمیسیون نامگذاری نیز در ادامه جلسه مورد بررسی و رای گیری اعضای شورا قرار می گیرند.

 

همچنین انتخاب ده نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شعب ده گانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 


print

rating
  نظرات