مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/7/14 13:23:14

در صحن شورا به تصویب رسید: 11-169
یک فوریت نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی با مدیریت شهری
اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت طرح تدوین نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی با مدیریت شهری را به تصویب رساندند.


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورا بررسی یک فوریت طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی با مدیریت شهری در دستور قرار گرفت.

 

در ادامه حجت نظری رییس کمیته مشارکت های مردمی در تشریح دلایل یک فوریت این طرح گفت: نبود ساز و کار مشخص تعامل بین تشکل های غیر دولتی با مدیریت شهری، بهبود عملکرد تشکل های غیر دولتی، ارتقا مشارکت تشکل های غیر دولتی در راستای ارتقای کیفیت زندگی در تمام سطوح شهری(از سطح محله ای تا سطح شهری) و کمک به مدیریت شهری در تمام سطوح شهری از جمله دلایل یک فوریت طرح است.

 

نظری در ادامه افزود: این نظام نامه در راستای تقویت مشارکت تشکل های غیر دولتی و ایجاد ساز و کار شفاف تعامل آنها و مدیریت شهری و با استناد به ماده 70 برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران و در راستای ایجاد نظم بخشی به رابطه شهرداری با سازمان های مردم نهاد  تدوین خواهد شد.

 

در نهایت این طرح با 12 موافق از 19 نفر به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین بررسی یک فوریت طرح استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری در حمایت مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب  نیز در دستور قرار گرفت.

 

نظری در بیان دلایل یک فوریت این طرح نیز گفت: تلاش در جهت تحقق شعار رونق تولید ملی و لزوم پرداختن به این موضوع در شهرداری تهران، وجود مسائل و مشلات متعدد در زمینه عرضه تولیدات مشاغل خانگی افراد در معرض آسیب و اهمیت پرداختن به این موضوع، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری، لزوم توجه به اشتغالزایی و ایجاد زمینه های مناسب در راستای گسترش کارآفرینی و پرداخت سلیقه ای شهرداری تهران به موضوع کمک به افراد در معرض آسیب از جمله دلایل یک فوریت این طرح است. 

 

در ادامه الهام فخاری با بیان اینکه با استناد به قانون مشاغل خانگی متاسفانه هنوز ستاد کارآفرینی در راستای وظایف تعریف شده اقدامی در جهت حمایت از مشاغل خانگی نکرده است گفت: اگر این اقدام درست طراحی شود می تواند سودمند باشد.

 

با این وجود یک فوریت این طرح به تصویب نرسید و مقرر شد طرح به صورت عادی در کمیسیون ها مطرح و بررسی شود.print
rating
  نظرات