مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/6/5 15:7:17

در یکصدو شصت و یکمین جلسه شورا صورت گرفت: 12-161
تصویب کلیات طرح الزام شهرداری به سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران/نظارت همگاني با دسترسي شهروندان به اطلاعات ميسر مي‌شود
شهرداری تهران ملزم به ایجاد سامانه اطلاعاتی مکانی و هوشمند فضای سبز شهر تهران شد.به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا صدراعظم نوری در توضیح طرح الزام شهرداری به سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران گفت: قانون مسئولیت نگهداری و آبیاری درختان، معابر و بوستان‌ها را بر عهده شهرداری تهران گذاشته است. مطابق با ماده ۱۴ و ۱۱ آیین نامه اجرایی شهرداری تهران موظف است که شناسنامه الکترونیک درختان در عرصه عمومی را تهیه کند و بعد آن را در سامانه اطلاعات مکانی درج کند.

او با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از ۱۲۳ ناحیه، ۱۲۰ بوستان منطقه‌ای و چهار قطعه فضای سبز در خیابان ولیعصر را مورد نگهداری قرار می‌دهد، اظهار کرد: این مقدار به بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسد که در بودجه سال ۱۳۹۷ ، ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که اگر بودجه سازمان بوستان‌ها و سازمان فضای سبز شهر تهران را به آن اضافه کنیم تا حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد، از این مقدار همچنین نزدیک به ۷۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد نیروها و مابقی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صرف سایر مسائل و فضای سبز می شود.

نوری تاکید کرد: شهرداری علی رغم تنگناهای مالی با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز تا کنون توانسته ۸۰ درصد این اعتبار را اختصاص دهد و نقدینگی آن را تامین کند. از طرف دیگر برای سازمان بوستان‌ها ‌و فضای سبز شهر تهران صورت وضعیت حدود ۱۸ هزار نیروی کار فضای سبز ارسال می‌شود که قابل بررسی و تدقیق بیشتر است زیرا طبق بررسی‌ها ۱۸هزار نفر نیرو در این حوزه فعال نیستند.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه به ضرورت ايجاد شفافيت در حوزه فعاليت مربوط به نگهداشت فضاي سبز تهران اشاره كرده و گفت: بر اساس تکالیفی که شورای شهر تهران مشخص کرده و طبق ماده ۴ ماده ۳۳ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، شهرداری موظف به ایجاد این سامانه شده است.


وی ادامه داد: از جمله سیاست‌های کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران این است که جزییات هر طرحی را قبل از ارائه به صحن با شهرداری تهران درمیان بگذارند تا درجریان نقطه نظرات،امکانات و شرایط شهرداری باشیم و با در نظر گرفتن آن طرح را تدوین و تدقیق کنیم.بر همین اساس طرح فوق به طور کامل کارشناسی و دقیق تدوین شده است.

نوری اضافه کرد: یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد مشخص بودن میزان احجام موجود بر روی زمین است اعم از میزان گل‌کاری،چمن‌کاری و غیره،اما آمار مشخصی که تمام نهادهای زیر مجموعه شهرداری آن را تایید کند راجع به این احجام وجود ندارد.برای مثال درباره تعداد سرویس‌های بهداشتی سطح شهر آمارهای سازمان زیباسازی با برداشت‌های ما و آمارهای مناطق متفاوت و متناقض است که این قبيل طرح‌ها به دقیق کردن اینگونه اطلاعات کمک می‌کند.


نوری تاکید کرد: در حال حاضر اطلاعات به صورت حجمی است که قابلیت بررسی بر روی زمین و جز به جز را ندارد. مکان محور شدن این اطلاعات و تعیین مکان هر یک از درختان و احجام ، آزمون پذیری و مشارکت مردمی را به وجود می آورد.این سامانه ارقام صحیح فضای سبز و صورت وضعیت پیمانکاران را شفاف کرده و نظارت مردمی را افزایش می‌دهد.

او در ادامه بندها و تبصره‌های طرح پیشنهادی کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران را قرائت کرد.

نوری گفت:شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف مدت 12ماه سامانه اطلاعات مكاني فضاي سبز شهر تهران در معابر، ميادين و بوستان ها را ايجاد و در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. اطلاعات مندرج در اين سامانه به نحوي بايست تهيه گردد تا كليه قرارداد هاي نگهداشت و توسعه فضاي سبزشهري نيم سال دوم سال 1399 بر مبناي اطلاعات اين سامانه تنظيم و واگذاري گردد. همچنين شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه ماه شناسنامه عمومي بوستان ها (بزرگ مقياس ، منطقه اي و محلي) و قرارداد هاي نگهداشت و توسعه نواحي و عرصه هاي درون شهري و پيراشهري خود را با تعريف محدوده مكاني بر روي نقشه هاي اطلاعات مكاني در دسترس عمومي شهروندان قرار دهد. مشخصات قرار داد مالي پيمان، تعداد و اسامي نيروي انساني، سرجمع تعداد درختان و سطوح سبز، احجام ورزشي ، مجموع احجام خدماتي، شبكه آبياري ، شناسه هاي فرهنگي و هويتي ويژه ، مي بايست در شناسنامه عمومي بوستان ها و نواحي درج گردد.

عضو پنجمین شورای شهر تهران اضافه کرد؛1- شهرداري تهران از طريق سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات موظف است زيرساخت بارگذاري اطلاعات و شيوه نامه برداشت مكاني اطلاعات فضاي سبز را حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و به سازمان بوستان ها و مناطق اعلام نمايد. سازمان بوستان ها نيز موظف به اعلام نظر حداكثر به مدت ده روز مي باشد. همچنين شهرداري تهران (سازمان بوستان ها با همكاري سازمان فناوري) موظف است نسبت به تعريف، شماره گذاري و كد شناسايي واحد درختان بر اساس نوع، گونه، محيط بن، وضعيت زيستي، پوشش، ظرف مدت يك ماه اقدام نمايد.

نوری ادامه داد: 2- شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف مدت 15ماه از طريق سازمان فناوري اطلاعات و با همكاري سازمان بوستان ها و مناطق به تهيه نقشه هاي پايه ريز احجام هاي مربوط به فضاي سبز درون شهري ( مطابق با دفترچه پيمان فضاي سبز ) بر اساس شيوه نامه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از آخرين تصاوير هوايي در دسترس و نقشه برداري 1:1000يا روش (RTK (Real-time kinematicاقدام نمايد.
تبصره : ريز احجام فضاي سبز شامل موارد زير مي باشد:
الف- درج موقعيت مكاني تك درخت بر اساس كد شناسايي درخت در محل هاي با تراكم كم درختان به صورت پراكنده
ب- قطعات فضاي سبز : اطلاعات توصيفي شامل سطوح چمن و گلكاري و درختان
ج - قطعات غير سبز: اطلاعات توصيفي شامل مجموع تعداد و دسته بندي احجام روشنايي هر قطعه و نوع منبع تغذيه ، مجموع تعداد و دسته بندي احجام ورزشي هر قطعه ، مجموع و دسته بندي مبلمان هر قطعه د- اطلاعات توصيفي قطعات سبز و غير سبز شبكه آبرساني شامل ميزان لوله گذاري و سطوح آبياري مكانيزه شير ها و نحوه آبياري و نوع منبع تغذيه 3- در جهت افزايش مشاركت شهروندي ، شهرداري تهران موظف است نسبت به ايجاد زيرساخت لازم جهت ثبت درخواست شهروندي در خصوص نگهداري، غرس درختان جديد، هرس و قطع درختان واقع در معابر و ميادين عمومي بر روي نقشه هاي مكاني و درختان خشك و خطر آفرين معابر، ميادين و بوستان ها اقدام نمايد. هرگونه درخواست مردمي در خصوص فضاي سبز مي بايست از طريق اين سامانه ارسال و پردازش گردد. همچنين سازمان بوستان ها جهت افزايش نظارت و مشاركت مردمي، ظرف مدت سه ماه با تدوين و ابلاغ آيين نامه نحوه مشاركت در نظارت و برداشت اطلاعات سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي مردمي ، نسبت به اعطاي مسئوليت اجتماعي اقدام نمايد.۴_شهرداري تهران موظف است پس از برداشت اطلاعات به هرميزان صورت گرفته ، اين اطلاعات را در سامانه منتشر نمايد و در صورت اتمام پروژه در محدوده هر قرارداد پيمانكاري ، تا پيش از اتمام مهلت مذكور در ماده واحده ، نسبت به عملياتي نمودن تكاليف خود(تهيه صورت وضعيت و ريزاحجام الكترونيك) اقدام نمايد. همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته در هر سه ماه به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

او در ادامه ضمن قرائت تبصره طرح مذکور گفت:مسئوليت درج اطلاعات در سامانه به عهده سازمان فناوري اطلاعات وبا نظارت سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در خصوص حسن انجام كار مي باشد. پس از برداشت اطلاعات، مناطق بيست و دوگانه موظف به تاييد و يا اعلام مغايرت اين اطلاعات حداكثر به مدت ده روز كاري با ارائه مستندات و دلايل موجه مي باشند. پس از اين زمان در صورت مغايرت اطلاعات برداشت شده با وضع موجود ، مسئوليت اين مغايرت به عهده مناطق بيست و دوگانه خواهد بود. به روز رساني اين اطلاعات نيز به عهده مناطق تحت نظارت سازمان بوستان ها توسط سازمان فناوري اجرايي مي گردد. ۵_مطابق برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران ، شهرداري تهران موظف است نسبت به نصب شناسه الكترونيك درختان هر ساله به ميزان 500 هزار اصله درخت مندرج در اين سامانه، اقدام نمايد.

در ادامه این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید و بنا بر پیشنهاد برخی از اعضا نام طرح به «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه مکانی و هوشمند فضای سبز شهر تهران» تغییر کرد.


print

rating
  نظرات