مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1398/5/30 15:9:57

گزارش عملکرد دوسال اول دوره پنجم دبیرخانه مجمع
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران وبه نقل ازدبیرخانه مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها گزارش عملکرد دوسال اول دوره پنجم مجمع تشریح گردید.

   اباذر صرامی دبیر مجمع ضمن تشکر از حمایت های ارزشمند مرتضی الویری ریاست شورایعالی استانها و محسن هاشمی رفسنجانی ریاست شورای اسلامی شهر تهران و مجمع روسا و همچنین روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها طی دو سال اول دوره پنجم شوراهای اسلامی  رویکرد اصلی مجمع را در تعامل با شورایعالی استان ها و مجلس شورای اسلامی و دولت وکمیسیون خاص کلانشهرهای هیئت دولت و سایر نهادهای موثرحوزه مدیریت شهری جهت لحاظ پیشنهادهای مطروحه و مصوبات منتج از نشستهای تخصصی در کمیسیون ها، با اقدامات و هماهنگی لازم از طریق مراجع ذیربط دانسته و اقدامات شاخص این دوره دوساله را بر آسیب شناسی و ارائه راهکارها و انتقال تجربیات عملی و اجرائی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها طی دوره مزبور دانستند.

 

 صرامی گزارش عملکرد دبیرخانه مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها را طی

دوسال اول دوره پنجم شوراهای اسلامی را بشرح ذیل تبیین نمودند:

 

1)      مدلهای مشارکت شهروندان در تحقق توسعه شهری درشوراهای کلانشهرها و مراکز استانها

2)     میزان تحقق حقوق شهروندی در شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها

3)    تعامل شوراها و شهرداری ها در کلانشهرها و مراکز استانها در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری

4)    تمهیدات بارگذاری مصوبات شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها در سامانه قوانین و مقررات ریاست جمهوری در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی مصوبات مزبور

5)    فرصت های نوین حوزه مدیریت شهری با مشارکت مدیران دستگاه های اجرائی حوزه مدیریت شهری

6)     اخذ و جمع بندی گزارش نظرات تخصصی مرتبط با کمیسیون های اجلاس

7)    پیگیری موارد مبتلابه معضلات شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها جهت تلاش بر رفع چالش ها

8)    پی گیری در خصوص موانع و معضلات فرا روی لوایح تقدیمی دولت به مجلس

9)     فرصت ها و چالش های کلانشهرها وشهرهای مراکز استانها

10)    عملکرد سال اول دوره پنجم شوراهای اسلامی کلانشهرها و شهرهای مراکز استانها

11)    روز فرهنگی کلانشهرها وشهرهای مراکز استانها وتثبیت ولحاظ درتقویم ملی کشور

12)   برگزاری سه اجلاس هیئت رئیسه شوراهای کلانشهرها وپنج اجلاس مجمع روسای شورای کلانشهرها ومراکز    استانها با مشارکت شوراهای تهران، مشهد، شیراز، سمنان، ارومیه، همدان، رشت

13)  اقدامات صورت پذیرفته حوزه مدیریت شهری کلانشهرها و مراکز استانها در مواجهه با بحران سیل

14)   برگزاری نشست روسای ادارات کل اداری و اجرائی شوراهای کلانشهرها وکسب نظرات شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در خصوص فرصت ها و موانع فراروی تحقق امور اداری و اجرائی شوراهای اسلامی و چارت مصوب تشکیلاتی ادارات کل اداری و اجرائی

15)  تمهیدات برگزاری دواجلاس روسای کمیسیون های گردشگری و معماری و شهرسازی شوراهای کلانشهرهاو مراکز استانها با حمایت روسای کمیسیون های گردشگری و معماری اصفهان و تهران

16)  تعامل و هم افزایی با سایر نهادها وسازمانهای موثر بر حوزه مدیریت شهری

 

  دبیرمجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در پایان بر ضرورت تسریع در اصلاح و ابلاغ لوایح تاثیرگذار برحوزه اقدامات مدیریت شهری همچون لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهری از سوی دولت و مجلس گردیدند و ابراز امیداواری نمودند با تلاشهای صورت پذیرفته از سوی مجمع اقدامات صورت پذیرفته الگوی مناسبی جهت تسری به سایر حوزه های مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور نیز گردد.