مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1398/3/26 9:36:39

زهرا صدراعظم نوري تذکر داد: 2-148
ايمن سازي شن چاله ها براي سيلي با دوره بازگشت ٥٠سال كافي نيست
رييس كميسيون سلامت،محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران تاكيد كرد كه ايمن سازي فعلي شن چاله ها براي يك دوره ٥٠ساله جوابگو نخواهد بود.


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا صدراعظم نوري امروز در تذكر پيش از دستور خود با اشاره به ضرورت رعايت ايمني در شن چاله هاي منطقه ١٨گفت: بيش از 50 سال از آغاز فعاليت استحصال معادن شن و ماسه در محدوده رودخانه كن در منطقه 18 شهرداری می گذرد که منجر به ایجاد گود شن و ماسه ای به عمق متغیر بین 50 تا 100 متر در منطقه ای به وسعت 291 هکتار در موقعیت مابین رودخانه کن، جنوب بزرگراه فتح، غرب بزرگراه شهید بروجردی و شمال بزرگراه آزادگان شده است.

او ادامه داد: مخاطرات ناشی از تجاوز گود به حریم و بستر رودخانه کن در محدوده موردنظر و احتمال وقوع رانش گسترده در محدوده ای به شعاع حداقل 100 متر در صورت وقوع سیلاب های با دوره بازگشت 100 ساله و بالاتر، خطر بالقوه ای برای بزرگراه فتح و راه آهن تهران-جنوب می باشد. اين موضوع در محدوده هايي كه عرض ديواره به حدود 5 متر رسيده بحراني تر است و احتمال وقوع تخريب بيشتر مي باشد.

نوري با بيان اينكه عمليات عمراني در اطراف اين محدوده و انحراف آب رودخانه در یک بازه، باعث فرسايش كناره ساحل غربي و بحراني تر شدن شرایط پایداری گود شده است،تاكيد كرد: از این روی، با توجه بررسی عواقب و مخاطرات محتمل اثرات متقابل معادن و رودخانه، در حوزه ایمن سازی رودخانه کن از خطر ناشی از گود و کاهش پتانسیل وقوع فرورانش گسترده در منطقه در زمان سیلاب های محتمل، اقدامات کوتاه مدت و میان مدت ظرف سه سال گذشته زیرنظر معاونت فنی وعمرانی با همکاری شهرداری منطقه انجام شده که در کاهش خسارات محتمل در سیلاب های اخیر نیز موثر واقع شده است ولی این اقدامات، در زمان سیلاب های محتمل در دوره بازگشت های بالاتر از 50 سال پاسخگو نخواهد بود.

او ادامه داد: لذا ضروری است برنامه زمان بندی برای تسریع در انجام اقدامات بلندمدت شامل احداث دیواره های حفاظتی و شیب شکن در دیوار مابین گود و ساحل رودخانه و تخصیص اعتبار مورد نیاز در دستورکار معاونت فنی وعمرانی و منطقه 18 قرار بگیرد.

رييس كميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر تهران گفت: از سوی دیگر با توجه به مجاورت بخشی از ضلع کندرو بزرگراه بروجردی با بخش عمیق گود ناپایدار در فاصله ای کمتر از 10 متر و وجود ترک های عمیق متعدد در محدوده مورد نظر که حاکی از فعال بودن جبهه رانشی دیواره گود می باشد ضروری است اجرای برنامه زمانبندی ایمن سازی موقت و دائم گود در محدوده موردنظر در اولویت اقدامات قبل از هرگونه برنامه افتتاح و ارایه مجوز برای بارگذاری ترافیکی در محدوده مورد نظر قرار گیرد.

او با اشاره به بررسی ها و بازدیدهای صورت گرفته، تاكيد كرد: در حال حاضر صرفا یکی از مالکین اراضی مورد نظر (شامل سه شرکت فربت، خلیج فارس و شن ما) نسبت به تصویب طرح ایمن سازی موقت به روش ایجاد دیواره شیبدار با استفاده از مصالح خاکی زیرنظر سازمان مشاور فنی و مهندسی اقدام نموده که عملیات ایمن سازی انجام شده توسط این شرکت نیز پیشرفت بسیار کمی داشته است (فقط در محدوده ای به عمق حدود 10 متر در ضلع مجاور رودخانه).

نوري در پايان گفت: به این ترتیب، اقدامات انجام شده برای الزام مالکین به اجرای سازه نگهبان و پایدار سازی موقت و دائم گود از کندی قابل توجهی برخوردار است. از این رو ضرورت دارد استانداری تهران با استفاده حداكثري از ابزارهاي حقوقي و ظرفيت هاي قانوني مانند شوراي تامين استان، اقدام عاجل جهت الزام كليه مالكين اراضي مذكور به ارايه و تصويب طرح ايمن سازي مناسب براي پايدارسازي گود زيرنظر مراجع ذيصلاح انجام شود.


print

rating
  نظرات