مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/11/23 16:29:23

در جریان بررسی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران مطرح شد: 13-123
از حضور اقتصاد دان غیر دولتی تا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
  اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران تاکید کردند.


 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران در یکصد و بیست و سومین جلسه شورا مجید فراهانی پیشنهاد حضور یک اقتصاد دان غیر دولتی در کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری برای این امر را ارائه داد و گفت: از آنجا که بخش اقتصادی از جنبه های مهم این طرح است و از آنجا که نگاه غیر دولتی در این طرح غایب بوده لذا حضور یک اقتصاد دان غیر دولتی که نگاه عمومی و مردمی را وارد این طرح کند احساس می شود ضمن اینکه مجموعه شورا و شهرداری به این امر باور دارند.

 

حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اعضای شورای شهر خود نمایندگان مردم هستند و نگاه مردمی به طرح ها دارند از جهتی دیگر از ستاد حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد نیز عضوی در این کمیته حضور دارد.

 

وی ادامه داد: در این طرح باید بیشتر به جنبه های اجتماعی آن توجه شود و اینکه از بعد اقتصادی به آن بنگریم و اعداد و ارقام را مورد توجه قرار دهیم کمکی به اقشاری که مد نظر ما خواهد بود نمی کند.

 

سید محمود میرلوحی گفت: امروز دکه های کنار خیابان را  که معلوم هم نیست چگونه به خیابان ها راه پیدا کردند با یک میلیارد تومان هم معاوضه نمی شود لذا اگر جنبه های اقتصادی این طرح تقویت نشود به یقین در آینده برای افراد حقوق ایجاد می کند.  

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری ضمن مخالفت با کل طرح گفت: این طرح دخالت شورا در کار شهرداری است و اگر مسئله‌ای در شهر و شهرداری ایجاد شود، پاسخگوی آن باید هیئت رییسه شورا باشد.

 وی ادامه داد: شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع از ابتدا برای ساماندهی مشکلاتی چون دستفروشی و سد معبر ایجاد شده و آوردن این طرح به معنی نادیده گرفتن نیروی انسانی متخصص و کار کارشناسی است.

 

نوری با تاکید بر مخالفت خود، با این پیشنهاد که دبیر کمیته ساماندهی صنایع مشاغل سیار، شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع باشد، موافقت کرد و گفت: کمیسیون ماده 5به دنبال کسب درآمد از سد معبر و دستفروشی است اما شرکت ساماندهی، هدفش تنظیم چارچوب و ساماندهی این نوع فعالیت است؛ در نتیجه با انتخاب شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع به عنوان دبیر این کمیته موافقت می‌کنم.

 

بهاره آروین در ادامه این جلسه پیشنهاد شناسنامه دار کردن افرادی که می خواهند از این فرصت استفاده کننده و نیز تعیین چارچوب اجرایی و تعیین ناظر برای این منظور را ارائه داد.

 

وی گفت: در مرحله اول باید بدانیم با چه کسانی مواجه هستیمو  یکی از وظایف این است که این ها(دستفروشان) شنسانامه دار شوند.در این راستا باید نهاد ناظر برای اجرای فراخوان شناسنامه دار کردن انتخاب شود.

 

افشین حبیب زاده گفت: هر اقدامی در این زمینه به مفهوم دائمی تلقی کردن این مشاغل است . این مشاغل برای افرادی است که در مدت کوتاهی با مشکل مالی مواجه می شوند و  یا در زمان خاصی مانند ایام عید اقدام به فروش اجناس خود می کنند لذا وقتی تحت بیمه بیکار قرار گرفته اند و یا به استخدام جایی در آمدند باید از این امکان محروم شوند.

 

وی ادامه داد: هم اکنون بازارچه های خیریه ای که مجوز برگزاری گرفته اند ادعای مالکیت می کنند لذا هیچ اقدامی نباید در جهت تثبیت این مشاغل انجام شود.

 

بهاره آروین این پیشنهاد خود را پس گرفت.

آروین در پیشنهادی دیگر خواهان استفاده از پتانسیل شرکت های خصوصی در این طرح شد.

حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما مدام می گوییم شهرداری نیروی مازاد دارد اما هر کاری را می خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. چرا در این قبیل موارد از ظرفیت نیروی انسانی شهرداری بهره برده نمی شود. اجازه دهیم خود نیروی انسانی شهرداری کارها را انجام دهد و کار را از آنان نگیریم.

 

در ادامه سید حسن رسولی گفت: اساسا این وظیفه شهرداری نیست به این دلیل که نه اختیار قانونی دارد و نه اقتداری دارد که قوای دیگر را در این زمینه ملزم کند. حداکثر کار شهرداری  تسهیل گری است که با انتخاب مجری که خاصیت کارآفرینی داشته باشد می تواند این مهم را ساماندهی کند.  می توان با منطق بنگاه داری اقتصادی اجرای چنین طرح هایی با رویکرد اقتصادی انجام داد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.print
rating
  نظرات