مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/11/23 15:21:47

در صحن شورای شهر به تصویب رسید: 12-123
حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیته سیاست گذاری ساماندهی مشاغل سیار
به پیشنهاد احمد مسجد جامعی مقرر شد در کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران نماینده نیروی انتظامی هم حضور داشته باشد.

 


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و بیست و سومین جلسه شورا و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران احمد مسجد جامعی با ارایه پیشنهادی خواستار حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیته سیسات گذاری و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران شد.

 

احمد مسجدجامعی امروز در جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار گفت: پیشنهاد من این است که نیروی انتظامی هم در کنار دستگاه های دیگر در این طرح باشد، در بعضی جاها مداخله لازم است، اما وقتی ما به عنوان شهرداری مداخله می کنیم، بازتاب منفی دارد، از این رو حضور نیروی انتظامی در اینجا متفاوت است. این بازارچه ها پدیده های خودجوش اجتماعی هستند و چون درمراحل ابتداییاند گاهی اوقات با حیطه کاری اصناف تداخل پیدا می کند. یعنی درحقیقت با مشاغل سیار یک فرصت های شغلی برای عده ای ایجاد می کنیم و فرصت را برای دیگری محدود می کنیم قسمتی از این کار به مدیریت شهری مربوط است، یک قسمتی به اصناف مربوط است رفع این تعارض شغلی نیازمند همکاری شهروندان و مدیریت شهری، اصناف و دیگر نهادهاست.

 

وی با اشاره به سابقه تلخ مداخله شهرداری در برخی جاها افزود: آنچه که ما سابقه داشتیم و خیلی تلخ می شد جایی بود که دخالت عملیاتی لازم بود. از این جهت پیشنهادم این است که بودن نیروی انتظامی می تواند حدود و ثغور دخالت عملیاتی را به صورت قانونمند مشخص کند. جنس کار نیروی انتظامی در چنین مواردی با دیگر دستگاهها فرق می کند و حضوری در چنین تصمیماتی لازم است.

 

 

در ادامه الهام فخاری با مخالفت با این پیشنهاد گفت: باید دقت کنیم که موضوع ساماندهی این نوع مشاغل موضوع انتظامی نیست بلکه یک موضوع اجتماعی است و نیاز به حضور فعالان مدنی و نمایندگان شورا از حیث اینکه این موضوع یک موضوع در چارچوب مدیریت شهری است می باشد.  از جهتی دیگر  دستگاه های که زیر نظر مدیریت شهری نیستند عضویت شان در کمیته های برنامه ریزی مدیریت شهری توجیه ندارد.

 

فخاری در ادامه افزود: در تبصره های این طرح برای رفع  نگرانی هایی که بیان شد تمهیداتی اندیشیده شد و فکر می کنم تاکید خود کمیته به عمل و اجرا نزدیک تر است .

شهربانو امانی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: حضور پلیس می تواند به نظم دهی بیشتر بیانجامد و از آنجا که چنین طرح هایی در ارتباط با نظم و انضباط شهری است لذا حضور پلیس مفید به فایده خواهد بود.

 

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین پیشنهاد اضافه شدن نمایندهای از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا به این کمیته مطرح شد که این پیشنهاد به تصویب نرسید.

 

پیشنهاد افزوده شدن نماینده سازمان بهزیستی به کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران نیز از سوی زهرا نژاد بهرام مطرح شد.

 

محمد جواد حق شناس به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت:  نگاه ما به ساماندهی این مشاغل نباید نگاه کمیته امدادی باشد بلکه باید با نگاه واقع بینانه مبتنی بر ساماندهی به اجرای این طرح نگریسته شود.

 

بهاره آروین در موافقت با این پیشنهاد گفت: بسیاری از اقشار مورد هدف این طرح تحت پوشش این نهاد های حمایتی هستند و لذا حضور نماینده این سازمان می تواند در تعیین برنامه ریزی ها  مناسب باشد.

 

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید

زهرا نژاد بهرام همچنین پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن نماینده کمیته امداد به کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران را ارائه داد. افشین حبیب زاده در مخالفت با این پیشنهاد گفت: وقتی برخی نهاد های خارج از شهرداری را برای سیاست گذاری دعوت می کنیم ، امکان دارد برای آنها بار مالی ایجاد شود. طبیعتا وقتی که آنها این بار مالی را در بودجه خود پیش بینی نکرده اند نمی توانند آن را بپذیرند.

 

حبیب زاده  با بیان اینکه  اساسا دعوت از نهاد های خارج از شهرداری به چنین کمیته هایی مفهوم ندارد اظهار داشت: زمانی که افرادی به چنین کمیته هایی اضافه می شوند نصاب آرا بالا رفته و نصاب رسمیت جلسه نیز تغییر می کند. از اینرو اگر در جلسات کمیته شرکت نکنند جلسه از رسمیت می افتد.

زهرا نژاد بهرام نیز گفت: چنین مقوله هایی فرا بخشی هستند و داشتن هماهنگی با با دستگاه های ذینفع و نهاد های مختلف ظرفیتی است که این کمیته می تواند ایجاد کند.

 

در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.

در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد اضافه شدن یک نفر نماینده از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به این کمیته را ارائه داد و گفت: یکی از مصادیق مشارکت های مردمی همین جاست و لذا حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در این کمیته الزامی است.  

 

در ادامه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت: باید دقت داشته باشیم آنچه که امروز به عنوان دست فروشی مطرح می شود به معنای بساط گستری نیست.

 

وی ادامه داد: اگر فضای پیاده رو ها در اختیار بساط گستران قرار گیرد کم کم تبدیل به سرقفلی می شود و آن وقت است که این فضا ها به عنوان فضاهای از دست رفته شهری مطرح می شود.

 

بهاره آروین گفت: نگاه اقتصادی به ساماندهی این مشاغل سبب خواهد شد راه حل های بهتری اتخاذ شود نظیر آنچه در ساماندهی موتور سیکلت ها به وقوع پیوست و حضور یک شرکت خصوصی در ساماندهی موتور سیکلت ها مناسب بود. حضور نماینده سازمان سرمایه گزاری سبب خواهد شد رویکرد جدیدی القا شود.

 

در نهایت پیشنهاد مرتضی  الویری به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

در ادامه جلسه مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت شورا پیشنهاد اضافه شدن نماینده کمیسیون برنامه بودجه به کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران را ارائه داد و گفت: ساماندهی این مشاغل می تواند از اجزای درامد های پایدار شهری باشد و هم جاذبه ایجاد کند و  هم محیط شهر را سالم کند و هم درامد ایجاد می کند.

 

زهرا نژاد بهرام در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در این مضوع ضمن اینکه بحث حد نصاب اعضا مطرح است باید به این نکته نیز توجه کرد که  همانقدر که کمیسیون برنامه و بودجه برای حضور در این کمیته سهم دارد کمیته های دیگر نیز سهم دارند. لذا یا باید همه کمیسیونهای حضور داشته باشند و یا به حضور همین سه کمیسیون اکتفا کرد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.print
rating
  نظرات