مقالات

ایجاد شده توسط : m.salari در 1397/11/10 14:19:33

سالاری:
تاب آوری و ایمن سازی نیازمند یک رنسانس از جنس مطالبه گری جامعه شهری است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نشست "چهارشنبه ‌ های همشهری" که با موضوع زلزله و تاب ‌ آوری برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری بحث گفتمان سازی است گفت: بعضا برگزاری همایش ها و جشنواره ها در حوزه های غیر ضروری موجب شده یک رویکرد انتقادی نسبت به برگزاری همایش ‌ ها شکل بگیرد اما باید گفت برگزاری سلسله جلسات کارشناسی در راستای گفتمان ‌ سازی و تبدیل مسائل شهری به دغدغه برای جامعه از مهم ‌ ترین اولویت ‌ های مدیریت شهری، تشکل ‌ های مردم نهاد ...

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نشست "چهارشنبههای همشهری" که با موضوع زلزله و تابآوری برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری بحث گفتمان سازی است گفت: بعضا برگزاری همایش ها و جشنواره ها در حوزه های غیر ضروری موجب شده یک رویکرد انتقادی نسبت به برگزاری همایشها شکل بگیرد اما باید گفت برگزاری سلسله جلسات کارشناسی در راستای گفتمانسازی و تبدیل مسائل شهری به دغدغه برای جامعه از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری، تشکلهای مردم نهاد و حرفهای و رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.

وضعیت نامطلوب شهر تهران در حوزه تابآوری

سالاری ادامه داد: واقعیت اینست که تابآوری یک مفهوم با ابعاد بسیارگسترده است و صرفا معطوف به بعد کالبد شهر نیست بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... دارد، اکنون با توجه به اینکه حدود 73 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند، شهر و ماموریت های مدیریت شهری اهمیت بسیاری پیدا کرده و تاب آوری نیز جزو ماموریت های مهم مدیریت شهری محسوب میشود اما از آنجاییکه این ماموریت از جنس ماموریتهای حوزه نرمافزاری است چندان مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع موجب شده کشور ما و علی الخصوص شهر تهران در حوزه تاب آوری وضعیت بسیار نامطلوبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: شهر تهران با توجه به وجود مجموعه بافتهای فرسوده و ناپایدار و ساختمان هایی که در نبود و کم توجهی به مقررات ملی ساختمان احداث شده اند، همچنین وجود شبکههای انتقال نیروی غیراستاندارد که زیر شهر دفن شدهاند و مجموعه مداخلات بدون مطالعه در فضاهای زیرسطحی که ما را با پدیده فرونشست در شهر رو به رو کرده است، موجب عدم تاب آوری شهر شده است.

آگاه سازی مردم گامی در جهت تحقق تاب آوری

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در خصوص تاب آوری به اندازه کافی قانون داریم اظهار داشت: متاسفانه در اجرای قوانین ضعیف عمل شده و اولویت مسئولین و مدیران ما و مطالبه جامعه شهری نبوده است و حتی علی رغم اینکه مردم برای دریافت پایان کار ساختمان هایشان ناچار به رعایت یکسری از قوانین هستند اما در نهایت به صورت عمدی اقدام به از کار انداختن سیستم ها و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در ساختمان ها میکنند و این یعنی اوج عدم آگاهی و عدم فرهنگسازی در جامعه شهری.

وی اضافه کرد: بعد از موضوعات مربوط به رعایت قانون وآگاهسازی، باید به موضوع مدیریت هماهنگ و یکپارچه اشاره کرد چراکه موضوع تابآوری و ایمنسازی یک موضوع چند بخشی است و متاسفانه ما هنوز یک مدیریت هماهنگ و یکپارچه ، بخصوص در مدیریت بحران نداریم.

حوزه ایمن سازی نیازمند یک رنسانس است

سالاری با تاکید بر لزوم فرهنگسازی و ایجاد دغدغه در جامعه شهری و رسیدن از دغدغه به باور و مطالبه عمومی گفت: تا زمانی که موضوع تابآوری تبدیل به مطالبه جامعه شهری نشود و نظارت همگانی شکل نگیرد ما به جایی نمیرسیم. تاب آوری و ایمن سازی نیازمند یک رنسانس از جنس مطالبه شهری است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه ما درحوزه مقررات ملی ساختمان بعد از حادثه تلخ بم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ایمن سازی از جمله اصلاح آیین نامه مقاوم سازی ساختمانها یا همان آیین نامه 2800 و رعایت مقررات ملی ساختمان در فرایند ساخت و سازها بودیم هر چند هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، البته تصور میشد حادثه ناگوار پلاسکو نیز نقطه عطفی در ارتقاء حوزه ایمنسازی ساختمانها در شهر باشد اما انتظاری که در این خصوص مبنی بر ایجاد یک تحول بنیادی در حوزه ایمن سازی داشتیم هنوز برآورده نشده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع برنامه ریزی در این حوزه گفت: باید برنامههای لازم الاجرا، هم در سطح ملی و هم در سطح محلی در خصوص تابآوری و ایمن سازی را مورد توجه جدی قراردهیم که رویکرد شورای پنجم شهر تهران نیز معطوف به حوزههای نرم افرازی اعم از هوشمندسازی، شفاف سازی، مبارزه با رانت و فساد و ایمنسازی و تابآوری است و اتفاقات خوبی نیز در این حوزهها صورت گرفته، همچنین برای اولین بار در فرآیند تدوین برنامه پنج ساله برای شهر تهران سرفصلی جداگانهای تحت عنوان ایمنی و افزایش تابآوری به منظور ارتقاء توان مدیریت بحران و افزایش تابآوری سیستمهای شهری در حوادث و بلایا به تصویب رسیده که شهرداری میبایست نسبت به توسعه سامانه های اطلاعاتی، متناسب سازی کمی و کیفی تجهیزات عملیاتی، اجرای طرح آبرسانی اضطراری، تقویت مراکز آموزش حرفه ای، ارائه طرحهای پیشگیری مقابله با خطرات حوادث طبیعی، تدقیق نقشههای گسلهای زلزله شهر و پهنهبندی خطر فرونشست زمین، ارتقاء ایمنی ساختمانهای موجود و شکلگیری نظام پایش و نظارت و بازرسی دورهای بر ایمنی آنها، ایمنی و تابآوری زیرساختهای شهر، برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تکالیف متعددی دیگری را در این خصوص به انجام برساند.

عدم توانایی جامعه شهری تهران در همزیستی و مشارکت، زنگ خطری در زمان بحران

سالاری با بیان اینکه بافت اجتماعی جامعه شهری تهران با سایر کلانشهرها و شهرهای کشور متفاوت است تصریح کرد: در تعاریف آمده، تاب آوری، توانایی جامعه در همزیستی و مشارکت در بحران هاست، از آنجاییکه ترکیب جمعیتی شهر تهران متشکل از مردم تمامی شهرها و روستاهای کشور است، همزیستی و مشارکتی که در سایر شهر ها وجود دارد، در تهران وجود ندارد و حتی همسایگان با همهمزیستی و مشارکت واقعی ندارند لذا این مساله وضعیت را در بحرانها بسیار خطرناک میکند لذا باید یک تغییر پارادایم شکل بگیرد.

وی ادامه داد: برای مثال اکنون در حوزه صیانت از باغات، فضای سبز و درختان شهر یک نظارت همگانی مبتنی بر مطالبات جامعه شهری شکل گرفته است و این مطالبه موجب شده که حتی اگر کسی شاخه درختی را هرس کند شهروندان در این خصوص به نهادهای نظارتی یا به رسانهها گزارش دهند در صورتی که درگذشته حتی  اگر باغات را  نابود میکردند هیچکس خبردار نمیشد. اکنون چنین مطالبهگری باید در سطح ملی و شهر در خصوص تابآوری ایجاد شود.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اشکال ماموریتهایی از این دست این است که آسیبهای ناشی از عدم تاب آوری شهر ملموس نیست لذا این مساله موجب مغفول ماندن آن ها شده است و مدیران هم تمایلی برای ورود به حوزههای نرم افزاری ندارند و بدنبال ماموریتهای قابل مشاهده هستند تا از شهروندان امتیاز بگیرند.

مردم اگر مطالبهگری نکنند مقصرند

سالاری تاکیدکرد: موضوع فرهنگسازی، آموزش و اطلاعرسانی اهمیت زیادی دارد و اگر مردم آگاهیهای لازم را در خصوص اهمیت ماموریتهای نرم افزاری داشته باشند، زمانی که میخواهند به مدیران امتیاز دهند، اقدامات نرم افزاری که منجر به ارتقا کیفیت زندگی شده است را نیز در ارزیابیهایشان مد نظر قرار می دهند. البته اینکه امروز منابع درآمدی شهر محدود شده، میتواند فرصتی باشد تا مدیران شهری، ماموریتهای نرم افزاری مغفول مانده از دورههای قبل را پیگیری کنند و اینکه امروز نمایندگان مردم، معتمدین و رسانهها موضوعات اینچنینی را مطالبه میکنند و جزو سرفصلهای کاری خود قرار دادهاند یعنی ما مسیر درستی را می رویم اما وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد البته نمی توان تمام تقصیرات را گردن مسئولین و مدیران انداخت بلکه مردم نیز مقصرندکه مطالبه گری نکرده اند.

تاکید بر لزوم شکل گیری حکومت های محلی

وی با انتقاد از عدم شکلگیری مدیریت شهری یکپارچه گفت: اگر ما اصل 44 قانون اساسی را تصویب و ابلاغ میکنیم و بر برونسپاری تصدی گریها و تولیگری ها و بر چابک سازی اصرار داریم و شعار می دهیم اکنون زمان آن رسیده که حکومتهای محلی در کشورمان تشکیل شود و واگذاری واقعی امور محلی به پارلمانهای محلی و شهرداریها میبایست صورت گیرد و اگر اشکالاتی در این خصوص وجود دارد باید آسیب شناسی شود تا مشارکت واقعی شکل بگیرد و تصدیگریهای شهری به حکومت های محلی برونسپاری شود و مشکلات عدم هماهنگی رفع شود.print
rating
  نظرات