مقالات

ایجاد شده توسط : b.arvin در 1397/10/21 23:17:28

جلسه پنجاه‌وششم کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ در سازمان بهشت زهرا برگزار خواهد شد:
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا

پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بهشت زهرا و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بهشت زهرا در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان در محل سازمان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

فرآیند‌های واگذاری قبور در بهشت زهرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطلاعات این فرآیندها اولین موضوع مورد بحث در جلسه خواهد بود. باتوجه به دریافت گزارش‌های مکرر در خصوص دلالی و واسطه‌گری در واگذاری و فروش قبور در قطعات مختلف، میزان شفافیت فرآیندهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


وضعیت اتصال سازمان بهشت زهرا به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران از جمله دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها دومین دستور این جلسه است. تعداد و جزئیات قراردادهای منعقدشده توسط سازمان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به تفکیک انواع معاملات ازجمله مزایده، مناقصه و ترک تشریفات و میزان ثبت و انتشار اطلاعات این قراردادها در سامانه‌های ذیربط و وبسایت شفاف در این بخش از جلسه بررسی خواهد شد.

برنامه‌های سازمان بهشت زهرا و سازمان فاوا درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان و پروژه‌هایی که هم‌اکنون در همین رابطه دردست‌انجام‌اند موضوع دیگری است که در این جلسه به آن پرداخته خواهد شد.print
rating
  نظرات