مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/8/15 14:22:58

ابراز نگرانی احمد مسجد جامعی از وضعیت سرانه های آموزشی در سطح مناطق: 8-98
از 45 انبوه ساز منطقه 22 تنها 5 مورد اقدام به تامین سرانه های آموزشی کردند/ انبوه سازان ملزم به تامین سرانه های آموزشی هستند
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری ها  می بایست قبل از صدور پایان کار به انبوه سازان از تامین سرانه های آموزشی اطمنیان حاصل کنند. اقدامی که مورد غفلت واقع شده و امروز سرانه های آموزشی مناطق وضعیت نگران کننده ای دارند.


 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجد جامعی در نود و هشتمین جلسه شورا گفت: یکی از تکالیف شهرداری تامین سرانه های آموزشی مناطق است که متاسفانه شهرداری ها وظایفشان در این زمینه را انجام نداده اند.

 

وی ادامه داد: البته در رابطه با موضوعات مختلف مربوط به مدارس نظیر بافت فرسوده مدارس، ایمنی تردد دانش آموزان و سرویس مدارس توسط اعضای محترم بارها صحبت شده اما نکته ای که کمتر مورد توجه واقع شده وضعیت نگران کننده فضاهای آموزشی مورد نیاز جمعیت در مناطق است به ویژه مناطق غربی که  به رغم ساخت و ساز های گسترده و شهرک سازی ها می بایست فضاهای مورد نیاز آموزشی در برنامه های شهری تامین می شد اما چنین نشده و شهرداری هم به رغم این امر پایان کار داده و می دهد و این یعنی حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است.

 

این عضو شورای شهر اظهار داشت: شهرداری مکلف است همزمان با صدور مجوز ساخت، فضاهای آموزشی مورد نیاز را تعیین و انبوه سازان را مکلف کنند. همزمان با احداث واحد های مسکونی فضای آموزشی را تامین کنند و از صدور پایان کار تا تامین سرانه های آموزشی خود داری کنند. اما متاسفانه به رغم تعداد زیادی صدور پایان کار فضاهای اموزشی محقق نشده و این نکته ی مهمی است.

 

مسجد جامعی ادامه داد: به عنوان مثال در سطح منطقه 22 تعداد 45 انبوه ساز وجود دارد که  تنها در  5 مورد  اقدام به تامین سرانه آموزشی شده  و بقیه نه.

 

وی افزود: لذا معرفی و شناسایی فضاهای آموزشی در سطح مناطق به ویژه مناطقی که در آن شهرک سازی صورت می گیرد نظیر منطقه 22  یکی از مطالبات شورا است. در این منطقه شهرک سازی های بی قاعده در حال انجام است ولی همچنان فضاهای آموزشی را تامین نمی کنند.

 

مسجد جامعی گفت:  از شهرداری می خواهم بررسی دقیق در تعیین  میزان سرانه های آموزشی در اجرای مقررات 70-30 مقررات شهر سازی را مشخص کند.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر انجام تعهدات که به گفته  خود انبوه سازان با توافق شهرداری صورت گرفته به هر شکلی غیر از سرانه آموزشی باشد تخلف بوده و شهرداری باید آن را تامین کند و اگر این تعهد صورت نگرفته باید پیگیری شود.

 

وی ادامه داد: انتقال قطعی زمین های آموزشی با کاربری آموزشی به عنوان سرانه های آموزشی دریافت شده توسط شهرداری ضروری است انجام شود. این موضوعی است که از آن غلفت شده و لذا ما  شاهد نابسامانی هایی نظیر افزایش 30 درصدی ترافیک در مهر ماه هستیم. این مصوبه شورای شهر و شورای عالی آموزش و پروش بوده و شهرداری مکلف است آن را انجام دهد.print
rating
  نظرات