مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/8/15 11:58:34

مرتضی الویری بیان داشت؛ 6-98
در گزارش تفریغ بودجه عملکرد مقداری نیز مد نظر قرار گیرد/ دلایل انحراف عملکرد در حوزه های ماموریتی به شورا ارایه شود


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مرتضی الویری در نود و هشتیمن جلسه شورا گفت: در تفریغ بودجه سال 95 نکاتی  در شورای پنجم مطرح شد که لزوم گزارش تفریغ بودجه جامع تر احساس می شد.

 

وی ادامه داد: از جمله اینکه فقط عملکرد ریالی داده نشود و عملکرد مقداری هم داده شود. گزارشی که تا کنون  شهرداری داده هیچ کدام از ملاحظات در آن نیست. زمان هم محدود است  بنابراین تاکید می کنم مصوبه شورا رعایت شود.

 

الویری در ادامه اظهار داشت: مطابق با مصوبه عنوان تفریغ بودجه سال 95 شورای شهر تکالیفی در خصوص انحرافات مساعد و نا مساعد عملکرد بودجه 95 نموده است که به شرح ذیل می باشد؛

 

1- عملکرد ریالی و عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حبارس منتخب شورا قرار دهد. تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استاندارد های حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نمایند.

 

2-اطلاعات مربوط به مازاد درآمد بر هزینه سال های 94 و 95 را مشتمل بر جزییات نحوه عملکرد و چگونگی هزینه کرد ذخیره یا سایر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد و حسابرس منتخب شورا مکلف است ظرف 3 ماه گزارش خود درباره نحوه هزینه یا ذخیره مازاد بر هزینه به شورای شهر تهران ارایه نمایند.

 

3-دلایل انحراف عملکرد در ردیف های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک خدمات شهری ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، توسعه مدیریت و هوشمند سازی به تفکیک ردیف های دارای عملکرد ظرف یک ماه به شورای هر تهران ارایه نماید.

 

الویری افزود: همچنین در بند "ب" ذیل ماده واحده مقرر شده است: به منظور تحقق تفریغ جامع بودجه تدبیری اتخاذ شود تا با سرعت بخشیدن به روند انجام حسابرسی و وفق مقررات قانونی گزارشات تفریغ بودجه شهرداری تهران همراه با سازمان ها و شرکت های تابعه ارایه گردد.

 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان گفت: در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم است این امر با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان تذکر ابلاغ و پاسخ کتبی به همراه مستندات مورد نیاز به شورا ارایه شود.print
rating
  نظرات